Arhiva achizitii

Arhiva achizitii

ANUNȚ CONSULTAREA PIEȚEI - Achizitionare servicii de specialitate prestate de firme specializate, care sa ofere sprijin în activitatea de recuperare creanțe - 18.04.2022


Achizitie - Sistem de management al recuperarilor creantelor si litigiilor conexe 6.09.2022

Anunt- Consultare piata 6.09.2022

Anunt - Consultare piata 2022 31.10.2022

Specificatii tehnice recuperare creante 31.10.2022

Anunt privind consultarea pietei 5.01.2023


Anunt de consultare a pieței în vederea achiziționării unui Sistem de management al recuperărilor de creanțe și al litigiilor conexe, respectiv o aplicație online de legal și urmărire a creanțelor, inclusiv licențele aferente - 05.05.2023

Specificatii tehncie - 05.05.2023


Invitatie de participare - Achiziţionarea de servicii de curățenie la sediul FNGCIMM SA-IFN și la spațiul de depozitare a arhivei 12.05.2023

Documentatie de atribuire pentru achiziţionarea de servicii de curățenie la sediul FNGCIMM SA-IFN și la spațiul de depozitare a arhivei 12.05.2023


Invitatie de participare - achizitie servicii de scanare si indexare_18.05.2023

Documentatie de atribuire - achizitie servicii de scanare si indexare_18.05.2023


Invitatie de participare achiziţionare de servicii de înregistrare automată a informațiilor emise de către FNGCIMM SA-IFN, în aplicația RegAS 23.05.2023

Documentatie de atribuire pentru achiziţionare de servicii de înregistrare automată a informațiilor emise de către FNGCIMM SA-IFN, în aplicația RegAS 23.05.2023


Invitatie de participare achiziţionarea de servicii de înregistrare automată a informațiilor emise de către FNGCIMM SA-IFN, în aplicația RegAS 07.06.2023

Documentatie de atribuire  pentru achiziţionarea de servicii de înregistrare automată a informațiilor emise de către FNGCIMM SA-IFN, în aplicația RegAS 07.06.2023

Clarificarea nr 1_servicii de incarcare automata_REGAS_2023 14.06.2023

Clarificarea nr. 2 privind procedura simplificată de atribuire a contractului de servicii de înregistrare automată a informațiilor emise de către FNGCIMM SA-IFN, în aplicația RegAS 15.06.2023

Clarificarea nr. 3 privind procedura simplificată de atribuire a contractului de servicii de înregistrare automată a informațiilor emise de către FNGCIMM SA-IFN, în aplicația RegAS 15.06.2023


Invitatie de participare achiziţionarea serviciilor de printare și multiplicare documente necesare pentru derularea activităţilor în cadrul FNGCIMM SA- IFN 12.06.2023

Documentatie de atribuire pentru achiziţionarea de servicii de printare și multiplicare documente - Procedură simplificată - 12.06.2023

Clarificarea nr. 1_servicii de printare si multiplicare documente_2023 16.06.2023


Invitatie de participare privind achiziţionarea de servicii de asigurare de sănătate de Grup, inclusiv a serviciilor medicale de specialitate și investigații paraclinice de prevenție și profilaxie, spitalizare și intervenții chirurgicale pentru angajații FNGCIMM SA -IFN - 24.07.2023

Documentatie de atribuire pentru achiziţionarea serviciilor de asigurare de sănătate de Grup, inclusiv a serviciilor medicale de specialitate și investigații paraclinice de prevenție și profilaxie, spitalizare și intervenții chirurgicale pentru angajații FNGCIMM SA -IFN 24.07.2023

Clarificarea nr. 1 privind procedura de achiziție a serviciilor de asigurare de sănătate de Grup, inclusiv a serviciilor medicale de specialitate și investigații paraclinice de prevenție și profilaxie, spitalizare și intervenții chirurgicale pentru angajații FNGCIMM SA -IFN - procedură simplificată - 01.08.2023Invitatie de participare privind achiziţionarea de servicii de curierat rapid (plicuri sigilate și colete) în trafic intern necesare pentru derularea activităţilor în cadrul FNGCIMM SA-IFN - 25.07.2023

Documentatie de atribuire pentru achiziţionarea de servicii curierat (plicuri sigilate și colete) în trafic intern - 25.07.2023

Clarificarea nr 1 privind procedura de achizitie a serviciilor curierat (plicuri sigilate și colete) în trafic intern procedura simplificata  02.08.2023


Documentatie pentru elaborarea ofertei_servicii de gestionare si depozitare arhiva 9.08.2023

Clarificarea nr. 1_ privind procedura de achizitie a serviciilor de depozitare si gestionare arhivei FNGCIMM 11.08.2023

Clarificarea nr. 2_ privind procedura de achizitie a serviciilor de depozitare si gestionare arhivei FNGCIMM 16.08.2023

Invitatie de participare - Achizitie sistem informatic_DMS 14.09.2023

Documentatie de atribuire - Sistem informatic DMS 14.09.2023


Invitatie de participare servicii depozitare si gestionare arhiva - 2.10.2023 Documentatie de atribuire arhiva 2023 - 2.10.2023

Anunt consultare piata e-factura -19.10.2023


Invitatie de participare - Achizitie servicii de comunicații voce - 23.10.2023

Specificatii tehnice pentru atribuirea contractului de servicii de comunicatii voce - 23.10.2023

Formulare - servicii de comunicatii voce - 23.10.2023

Raspuns - Solicitare calificari - achizitie servicii de comunicatii voce 27.10.2023

Invitatie de participare achizitie sistem informatic pentru managementul documentelor 15.11.2023

Documentatie de atribuire achizitie sistem informatic managementul documentelor 15.11.2023

Clarificarea nr. 1 privind procedura de achiziție a unui sistem informatic pentru managementul documentelor 21.11.2023

Clarificare nr. 2 privind procedura de achizitie a unui sistem informatic pentru managementul documentelor 23.11.2023