Debitori OUG 110


In conformitate cu cerinta expresa prevazuta la art.24, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, aprobate prin HG nr. 282/2020, la data de 23.09.2022 se afiseaza lista cu:


DEBITORII – beneficiari ai programului guvernamental IMM INVEST


Nume si prenume debitor Adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului Numarul si data emiterii titlului de creanta bugetara
Data afisarii anuntului
S.C. D.M.C. FOOD DISTRIBUTION S.R.L. Oras Pantelimon, strada Cernica nr 278, judetul Ilfov, CUI 33840080 RAGPGC_6268//12.08.2022 25.08.2022
S.C. PACK DISTRIB COM SRL Str Nicolae Titulescu nr 9A, bloc 9A, CAMERA 1, sc 2, et 3, ap. 27, Tg Jiu, Municipiul Gorj, CUI 35380778 RAGPGC 6296/12.08.2022 25.08.2022
S.C. ATREX PLUS DISABILITIES SRL Loc. Constanta, Str. Dezrobirii, Nr. 120, bl. IS4, Scara C, Ap. 35, Jud. Constanta, CUI 22850959 RAGPGC_6256//12.08.2022 31.08.2022
BRAUCO PAN SRL Piatra Neamt, str Liliacului nr 5, bl A4, scara B, etaj 3, ap. 35, Judet Neamt, CUI 32243180 RAGPGC 6217/11.08.2022 08.09.2022
SC ML GROUP EDIFICIA SRL Bucuresti, Str Silozului nr 19, biroul nr 6, et 2, sector 2, CUI 39658150 RAGPGC_6886/01.09.2022 14.09.2022
S.C. REGIONAL NETWORK TELEVISIONS SRL Mun Tg Mures, Piata Trandafirilor nr 19, ap C2-U3, judetul Mures, CUI 35765383 RAGPGC_6883/01.09.2022 14.09.2022
UNIBRANCH STEEL CONSTRUCT CONSULTING SRL Bucuresti, Str Nerva Traian nr 3, camera 5B, etaj 9, sector 3, CUI 24727279 RAGPGC 7385/14.09.2022 23.09.2022


Potrivit prevederilor art.24, alin. 5-7 din Normele metodologice de aplicare a OUG 110/2017 aprobate prin HG 282/2020:
- Titlul de creanta bugetara  se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului;
- Termenul de plata voluntara rezultat din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară;
- Titlul de creanta bugetara  devine titlu executoriu la data expirarii termenului de plata voluntara.