Debitori OUG 118


In conformitate cu cerinta expresa prevazuta la art. 22, alin. (3), din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", aprobate prin HG 766/2020, se afiseaza lista cu:


DEBITORII – beneficiari ai programului guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE


Nume si prenume debitor Adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului Numarul si data emiterii titlului de creanta bugetara Data afisarii anuntului
LA FEDERATION FRUITIERE SRL Sat Racoviţă, Comuna Bucşani, tarlaua 3, parcela 72/6, constructie C1-sera, Judet Dâmboviţa / CUI 37980140i RPG_1384/21.03.2024
08.04.2024Potrivit prevederilor art. 22, alin. 5-7, din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020 aprobate prin HG 766/2020:
- Titlul de creanta bugetara  se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului;
- Termenul de plata voluntara rezultat din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară;
- Titlul de creanta bugetara  devine titlu executoriu la data expirarii termenului de plata voluntara.