Debitori OUG 90

In conformitate cu cerinta expresa prevazuta la art. 15, alin. (4) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 90/2022 aprobate prin HG nr. 953/2022, se afiseaza lista cu:


DEBITORII - PERSOANE FIZICEPotrivit prevederilor art.15, alin. 6-8 din Normele de aplicare a OUG 90/2022 aprobate prin HG 953/2022:

- Titlul de creanta bugetara  se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului;

- Termenul de plata voluntara rezultat din executarea scrisorii de garantie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară;

- Titlul de creanta bugetara devine titlu executoriu la data expirarii termenului de plata voluntara.


Anuntul este afisat si la sediul FNGCIMM, str. Stefan Iulian nr. 38, sector 1, Bucuresti.


Nume si prenume debitor Adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului Numarul si data emiterii titlului de creanta bugetara Data afisarii anuntului