Debitori OUG 99


In conformitate cu cerinta expresa prevazuta la art. 14 alin. (3) din Anexa la OUG nr. 99/2022 si la art. 30 alin. (3) din “Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS – componentele IMM INVEST ROMANIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD si GARANT CONSTRUCT” aprobata prin Ordinul MF nr. 2167/2022, se afiseaza lista cu:


DEBITORII – beneficiari ai programului guvernamental IMM INVEST PLUS


Nume si prenume debitor Adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului Numarul si data emiterii titlului de creanta bugetara Data afisarii anuntului
WISE ADVERTISING SRL Oraş Bragadiru, Strada PRIMĂVERII, Nr. 9E, Judet Ilfov / CUI 34160391 RPG_230/16.01.2024
08.02.2024
EL MOTOR DISTRIBUTION SRL Bucureşti, Sectorul 3, Strada VÂLSĂNEŞTI, Nr. 1 / CUI 41068194 RPG_1235/13.03.2024
02.04.2024

Potrivit prevederilor art. 30, alin. 5-7 din “Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS – componentele IMM INVEST ROMANIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD si GARANT CONSTRUCT”, aprobata prin Ordinul MF nr. 2167/2022:
- Titlul de creanta bugetara se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului;
- Termenul de plata voluntara rezultat din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară;
- Titlul de creanta bugetara devine titlu executoriu la data expirarii termenului de plata voluntara.