IMM Plus

IMM Plus

Descriere produs

Pentru depășirea dificultăților economice create de invazia Rusiei asupra Ucrainei, Guvernul României a aprobat prin OUG nr.18/2024 din 07 martie 2024, schema de ajutor de stat IMM PLUS, cu componentele sale IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, RURAL PLUS, INNOVATION PLUS.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Finanțelor, iar atribuțiile de administrare sunt delegate, prin efectul legii, astfel:

  • Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS și CONSTRUCT PLUS
  • Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) pentru componenta AGRO PLUS și RURAL PLUS;
  • Fondului Român de Contragarantare (FRC) pentru componenta CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS

În cadrul schemei de ajutor de stat se acordă următoarele categorii de ajutoare de stat:

  1. Ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi și
  2. Ajutor de stat sub formă de grant.

Prin implementarea schemei de ajutor de stat se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 11.500 de beneficiari.

Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 30.06.2024, este de 12.499.375.483 lei, echivalentul aprox. a 2,5 miliarde euro.

Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă indeplineşte cumulativ criteriile cadrului legislativ in vigoare si normele de creditare ale finantatorului:

a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M;

b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției;

d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;

e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale prezintă și alte garanții colaterale care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru poate fi inclusă în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat; În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de soft-uri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării

f) la data acordării garanției nu înregistrează obligații fiscal restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat;

g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unuiajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

i) administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal.

Cadru legal

Cadru legal

Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03, OUG nr.18/2024 din 07 martie 2024 privind apobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, Procedura de implementare a Programului IMM PLUS.