IMM Prod Plus

IMM Prod Plus

Descriere produs

Programul are ca obiectiv asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană, pentru următoarele obiective:

  • încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție;
  • reconversia de la intermediere la producție;
  • digitalizarea activității;
  • alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusivîmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții, cu un procent de garantare de maximum de 90%.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții și 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fără posibilitate de prelungire.

Pentru anul 2024, plafonul total alocat FNGCIMM este in valoare de 1.000.000.000 lei. Perioada pana la care se pot face inscrieri este 30 Iunie 2024.
Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile

a) achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv TVA pentrur econversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;

b) achiziția, amenajarea de terenuri și achiziția/construcția de hale destinate producției, inclusive TVA;

c) achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare, inclusiv TVA;

d) achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivelede mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare inclusive TVA;

e) finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri, cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu impozitele și taxele, contribuții alte sume datorate bugetuluigeneral consolidate, în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție;

f) cheltuielile de refinanțare a altor credite de investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Cadru legal

Cadru legal

Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03, OUG nr.18/2024 din 07 martie 2024 privind apobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, Procedura de implementare a Programului IMM PLUS.