Agro Plus

Agro Plus

Descriere produs

Programul are ca obiectiv susținerea întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, prin acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.

Valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 5.000.000 lei.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții și 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fără posibilitate de prelungire.

Beneficiarii AGRO PLUS beneficiază de un ajutor de stat în limita cumulului rezultat din: ajutor de stat sub forma de garantiei si sub forma de grant (valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni), dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.250.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 335.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii.

Prin excepţie, beneficiarii componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii beneficiază de un ajutor de stat în limita cumulului rezultat din valoarea garantiei, valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate şi nu beneficiază de dobândă finanţată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat

Pentru anul 2024, plafonul total alocat FNGCIMM este in valoare de 100.000.000 lei. Perioada pana la care se pot face inscrieri este 30 Iunie 2024.

Inscrierea in program se face pe site-ul imminvest.ro

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile

a) pentru creditele de investiții: achiziție de echipamente / mașini / utilaje / mijloace de transport / alte mijloace fixe inclusiv TVA; achiziție de active necorporale aferente investiției software / licențe programe/brevete inclusiv TVA; achiziție de spațiu de producție / servicii / comercial / terenuri pentru construcție / agricultură inclusiv TVA: construcție de spații de producție /servicii/spații comerciale; cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiție inclusiv TVA;

b) pentru creditele / liniile de credit pentru capital de lucru: cheltuieli de aprovizionare /producție/ desfacere; cheltuieli de executare de lucrări și/sau de prestare de servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de stocuri; cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii /puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; cheltuieli cu salarii și asimilate; cheltuieli cu chirii/utilități; plată impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare.

c) cheltuielile de refinanțare a altor credite de investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Cadru legal

Cadru legal

Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03, OUG nr.18/2024 din 07 martie 2024 privind apobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, Procedura de implementare a Programului IMM PLUS