Profit istoric pentru FNGCIMM in anul 2021

Profit istoric pentru FNGCIMM in anul 2021

2022-05-11 15:19:10

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a înregistrat la 31 decembrie 2021 un profitul brut de 119.694 mii lei, cu circa 32% peste ținta stabilită în buget, iar după deducerea impozitului pe profit, în valoare de 17.043 mii lei, profitul net la finele exercitiului financiar 2021 a atins 102.651 mii lei cu circa 23,2% față de ținta de buget de 78.767 mii lei.

Rezultatele financiare au fost obținute, în principal, în urma acordării a 36.097 de garanții în decursul anului 2021, în valoare totală de 17.252.705 mii lei, dintre care: 14.547.019 mii lei (aprox. 84% în total acordări) reprezintă garanții emise în nume și cont stat, 2.415.819 mii lei (cca. 14% în total) garanții din surse în administrare, iar restul în sumă de 289.866 mii lei (cca. 2% în total acordari) reprezintă garanții din surse proprii.

Valoarea garanțiilor acordate în anul 2021 este în creștere cu 7% din punct de vedere valoric, față de nivelul anului 2020, când volumul de garantare a atins 16.191.563 mii lei, pentru 44.040 garanții acordate.

 

Dinamica activității de garantare în decursul anului 2021 a fost influențată în mod pozitiv de rezultatele implementării programului IMM Invest ROMANIA, precum și a programului Noua Casă, considerate a fi cele mai de succes programe guvernamentale.

Pentru FNGCIMM, IMM INVEST  a însemnat o intensificare accelerată a activității de garantare în nume și cont stat, în anul 2020, primul an de implementare, fiind acordate 25.586 garanții în valoare de 11.936.763 mii lei, iar în anul 2021, numărul de garanții a scăzut numeric până la 19.175, pe fondul demarării cu întârziere a programului în vederea modificării cadrului legislativ, însă volumul de garantare a crescut din punct de vedere valoric, atingând 12.616.071 mii lei. În anul 2021 au fost înregistrate valori individuale mai mari ale garanțiilor, ceea ce a condus la depășirea cu 6% a volumului de acordări în anul de referință.

 

Prin Convenția semnată cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în baza OUG79/2009, prin care FNGCIMM acordă garanții în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, au fost acordate, în perioada 01.01- 30.12.2021, un număr de 1,779 garanții în valoare de 2.415.819 mii lei.  Față de rezultatele anului trecut, pe această schemă de garantare, observăm o intensificare a solicitărilor de prelungire a garanțiilor acordate în baza OUG 79/2009, în creștere cu circa 13 % față de nivelul anului 2020.

 

Nivelul garanțiilor acordate din surse proprii FNGCIMM, a înregistrat o creștere cu 21% față de anul precedent, astfel, față de anul 2020 când au fost acordate 409 garanții, în valoare de 223.127 mii lei, în anul 2021 au fost acordate 478 garanții, în valoare de 271.093 mii lei, în creștere cu 17% din punct de vedere al numărului de garanții și cu 21% superior valoric, pe fondul orientării clienților considerați neeligibili pe programele guvernamentale și către produsele clasice ale Fondului.

 

În ceea ce privește volumul garanțiilor acordate în cadrul Programului Noua Casă, în decursul anului 2021, plafonul a fost consumat în proportie de circa 97%, introducerea în program a locuințelor cu valori mai mari, până la limita de 140.000 euro, conducand la acordarea unui număr de garanții inferior celui estimat, însă de valori mai mari. Astfel, în anul 2021 au fost acordate 14.500 garanții, în valoare de 1.920.983 mii lei, în scădere numerică cu 5% față de acordările anului 2020, însă cu 7% creștere din punct de vedere a volumului total de garantare în valoare de 11.743.858 mii lei pentru 15.244 garanții acordate.