Legislatie, conducere

Legislatie, conducere

Cadru legal: 

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM SA - IFN) functioneaza in baza H.G. nr. 1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare și a Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, in scopul sustinerii activitatilor intreprinzatorilor (IMM-uri, societati cooperatiste si persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice potrivit legii).

Infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii a fost motivata de importanta sectorului IMM din ansamblul economiei nationale si de potentialul lui de a participa la crearea produsului intern brut, la dezvoltarea exporturilor, precum si la crearea de noi locuri de munca.

Ca societate pe actiuni, avand drept unic actionar statul roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, FNGCIMM SA - IFN este un partener al Guvernului Romaniei pentru implementarea politicilor sale de sprijinire a dezvoltarii acestui sector ce constituie o prioritate a politicii economice si sociale a Guvernului Romaniei.


Declaratie de aderare la Strategia Nationala Anticoruptie

Declaratie de asumare a Agendei de Integritate FNGCIMM SNA 2021-2025

Plan de Integritate FNGCIMM SNA 2021-2025Consiliul de administratie: 

Presedinte al Consiliului de Administratie

Florin Nicolae Jianu


Florin Nicolae Jianu - Membru

Mandat valabil pana la data de 15.09.2024

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese


Ciprian Dan Costea - Membru

Mandat valabil pana la data de 16.09.2024

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese


Marcel Alexandru Stoica - Membru

Mandat valabil pana la data de 16.09.2024

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese


Marius-Petre NICOARĂ

Mandat valabil pana la data de 16.09.2024

CV Declaratie de avere Declaratie de interese


Nicolae Cristian STANICA

Mandat valabil pana la data de 15.09.2024

CV Declaratie de avere Declaratie de intereseDirector General

Dumitru NANCU

Mandat valabil pana la data de 23.07.2024

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese


Director General Adjunct

Daniel-Ionut STAVRE

Mandat valabil pana la data de 07.11.2024

CV  Declaratie de avere   Declaratie de interese


Director Financiar

Ioana Cristiana Vasilescu

Mandat valabil pana la data de  15.05.2024

CV Declaratie de avere  Declaratie de interese


Membrii Consiliului de Administratie al FNGCIMM SA IFN beneficiaza de o indemnizatie lunara bruta de 12.846 lei.Arhiva declaratii 2020

Arhiva declaratii 2021

Arhiva declaratii 2022

Arhiva declaratii 2023

Arhiva declaratii 2024