IMM Factor

IMM Factor

Descriere produs

IMM Factor sustine accesul la finantare al IMM-urilor, prin acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele acordate pe termen scurt, pentru finantarea creditului comercial. 

Programul consta in acordarea de garantii de stat in favoarea fiecarui beneficiar eligibil pentru finantarile de tip factoring cu regres. Finantarile sunt acordate de bancile inscrise in program, pe baza facturilor, in cadrul unui plafon de finantare cu caracter reinnoibil, garantat de catre stat, prin Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru anul 2021, plafonul total al garantiilor ce puteau fi acordate a fost in valoare de 1 miliard lei. 


Caracteristici:

  • Valoarea unei garantii pentru o facilitate de factoring acordata beneficiarului pe un debitor cedat este de maximum 750.000 lei*;
  • Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar*;
  • Procentul maximum de garantare este de 50% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente finantarii garantate; 
  • Perioada de acordare a granturilor care acopera costurile de finantare este de 8 luni de la data acordarii finantarii, iar perioada de acordare a granturilor care acopera costurile de garantare este de maximum 12 luni de la data acordarii garantiei.
  • Finantarea poate fi prelungita de maximum 3 ori, pe perioade de pana la 12 luni.

Costurile finantarii vor fi acoperite printr-o schema de ajutor de stat, sub forma de granturi:

  • in procent de 50% - dobanda aferenta sumelor avansate de finantator;
  • in procent de 100% - costurile de garantare ( comisionul de risc si comisionul de gestiune).

Valoarea maxima a granturilor ce pot fi acordate prin schema de ajutor de stat, este de pana la 800.000 euro/IMM. Pentru sectoarele pisciculturii si acvaculturii, granturile sunt limitate pana la maxim 120.000 euro/beneficiar si respectiv 100.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole. 

*Valoarea finantarilor, perioada cu trageri si rambursari pe masura prezentarii, se acorda conform normelor proprii de creditare ale finantatorilor.


Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Beneficiarul programului este intreprinderea mica si mijlocie care desfasoara activitate economica, respectiv societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderile familiale autorizate, organizatiile nonguvernamentale, asociatiile si fundatiile, cooperativele agricole si societatile agricole care desfasoara activitati economice.

Beneficiarul este eligibil in cadrul programului daca, la data solicitarii de acordare a facilitatii de factoring garantate respecta Recomandarea Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind conditionarea acordarii de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeana de lipsa unei legaturi cu jurisdictiile necooperante si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu se afla in dificultate in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau finantator; 

c) nu figureaza cu credite restante, in ultimele 6 luni sau daca inregistreaza restante in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C., acestea sunt incadrate in categoriile A, B si C; 

d) nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati; 

e) este eligibil conform reglementarilor interne ale finantatorului; 

f) nu inregistreaza popriri active sau suspendate pe conturile bancare; 

g) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante restante bugetare;

h) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.

Domenii eligibile: productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta loiala. 

Domenii neeligibile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, cu exceptia vinului si berii, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie.


Documente necesare


Banci partenere

Banci partenere

Banca Transilvania

BCR

CEC Bank

BRD- GSG

Unicredit Bank

Eximbank

Banca Romaneasca

Patria Bank

IFN Next Capital Finance SA

Access Financial Services IFN SA

Transparenta


DEBITORII – beneficiari ai programului guvernamental IMM FACTOR


Nume si prenume debitor Adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului Numarul si data emiterii titlului de creanta bugetara
Data afisarii anuntului