Garantii pentru IMM

Garantii pentru IMM

Descriere produs

Lipsa garantiilor proprii reprezinta una din principalele cauze de respingere a cererilor de credit cu care se confrunta IMM-urile. FNGCIMM ofera garantii financiare pentru a sustine intreprinderile mici si mijlocii care doresc sa atraga finantare pentru dezvoltarea proiectelor de investitii sau pentru asigurarea capitalului de lucru.

De ce sa alegeti garantia FNGCIMM?

- FNGCIMM preia partial riscul de credit;
- Finantarea este mai usor accesibila pentru ca este depasita principala cauza de respingere a cererii de credit, reprezentata de lipsa garantiilor proprii;
- Facilitarea accesarii fondurilor europene prin garantarea creditelor punte sau a creditelor necesare pentru cofinantarea de proiecte;
- FNGCIMM are semnate conventii de garantare cu cele mai importante institutii financiare din Romania.


Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Beneficiarii eligibili sunt intreprinderile mici si mijlocii definite potrivit Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, societati agricole si cooperative agricole care desfasoara activitati economice), cu completarile si modificarile ulterioare, inclusive start-up-uri care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in conventiile de colaborare incheiate cu Finantatorii.

Documente necesare

A. DOSARUL FINANCIAR


1. Solicitarea de garantare, in original;


2. Declaratia clientului, in original;


3. Documentatia de finantare, in copie certificata de banca, care sa contina cel putin urmatoarele:


a) Referatul de finantare intocmit si aprobat de catre finantator, in care sa fie mentionate destinatia finantarii, schema de finantare a proiectului, participarea clientului cu fonduri proprii potrivit cerintelor finantatorului, situatia datoriilor scadente la bugete si institutii finantatoare, garantiile reale/personale constituite/sau care se vor constitui potrivit Normelor proprii ale finantatorului.


b) Graficul de utilizare si rambursare a finantarii, aprobat de finantator;


c) Rezultatul la zi, in conformitate cu art.2 pct.8 din Regulamentul B.N.R. nr.4/2004, al consultarii bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare:


d) Rezultatul consultarii Centralei Incidentelor de Plati, la data efectuarii analizei de catre finantator;


e) Ultimele doua bilanturi contabile incheiate (inclusiv anexele si rapoartele de gestiune), cu viza organului fiscal, ultima balanta de verificare, precum si transpunerea acesteia pe formularul de bilant;


f) Fluxul de incasari si plati previzionat pe perioada de creditare/ garantare sau/ si pe operatiune sau/ si pe total activitate, in lei si/ sau valuta, dupa caz;


g) Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pe perioada creditarii;


B. DOSARUL JURIDIC AL CLIENTULU

B.1 Persoane juridice:
• Urmatoarele documente se vor prezenta in copie certificata:
1. Actele de infiintare (act constitutiv sau, dupa caz, statut si contract de societate , respectiv statut si actele aditionale la acestea din care rezulta modificarile referitoare la competentele organelor statutare ale companiei), impreuna cu dovada inregistrarii acestora la Registrul Comertului;


2. Certificat de inregistrare la Registrul Comertului;


3. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.


• Urmatoarele documente se vor prezenta in original:


4. Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantiilor legali ai societatii, prezentata in original pe formularele Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 la OG nr.27/2006, privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu prevederile OG nr.27/2006, cu completarile si modificarile ulterioare;

B.2. Persoane fizice autorizate
• Urmatoarele documente se vor prezenta in copie certificata:
1. Acte de identitate ale solicitantului finantarii si, dupa caz, ale garantilor;


2. Autorizatia si certificatul de inregistrare la registrul comertului;


3. Statutul de functionare al asociatiei familiale sau al persoanei fizice autorizate (in aceasta din urma situatie, numai daca este cazul);


4. Declaratia pe propria raspundere privind acordarea unui ajutor de minimis;


• Urmatoarele documente se vor prezenta in original:


5. Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantiilor legali ai societatii, prezentata in original pe formularele Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 la OG nr.27/2006, privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu prevederile OG nr.27/2006, cu completarile si modificarile ulterioare;

Flux accesare


Intrebari frecvente

Intrebari frecvente

Cine solicita garantia Fondului ? Banca sau IMM-ul?

Garantia Fondului se poate acorda numai la solicitarea bancii. Clientul IMM adreseaza bancii cererea de credit, in care precizeaza ca pentru garantarea creditului doreste completarea garantiilor reale, personale, cu garantia Fondului. Banca, in cazul in care cererea de credit indeplineste conditiile proprii de finantare, solicita Fondului acordarea garantiei.

Pentru analiza solicitarii de garantare ce comision se plateste?

FNGCIMM SA nu percepe comision de analiza a solicitarii de garantare.

De la ce banci pot solicita un credit pentru a beneficia de garantia Fondului?

Cele mai importante banci comerciale romanesti au conventii incheiatecu FNGCIMM SA. Numele acestor banci le gasiti in sectiunea BaNCI PARTENERE.