Garantii din fonduri proprii

Garantii din fonduri proprii

Descriere produs

Aceste tipuri de garantii, acordate din fonduri proprii reprezinta activitatea principala a FNGCIMM si nu sunt garantii de stat, cum adesea se confunda. Beneficiarii eligibili ale acestor tipuri de garantii pot fi numai intreprinderile mici si mijlocii.

FNGCIMM isi asuma in nume personal in fata finantatorului obligatia de a plati un credit in default, in locul beneficiarului de credit, in procentul acoperit de garantia acordata.Conditiile de acordare si de plata a garantiei sunt stipulate in Conventiile de garantare incheiate cu fiecare finantator in parte, cu aplicarea principiului impartirii riscului intre finantator si FNGCIMM.

Caracteristici :

 • Destinatia garantiei : Credite de investitii si Credite pentru capital de lucru
 • Valoarea max. garantie (in functie de finantator) = 1,6 mil. lei/   2 mil. lei/ 2,4   mil. lei
 • Perioada max. de garantare: 36 luni, cu posibilitate de prelungire pe perioade consecutive de 36 luni in cazul  creditelor pentru capital de lucru 
 • Comision garantare: functie de incadrarea intr-o clasa de risc (comisionul mediu este de cca. 2,5%)


FNGCIMM acorda garantii din fonduri proprii, in procent de maxim 80% din valoarea creditului și fara a depasi valoarea de 160.000 lei in cadrul Programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM fiind semnate Conventii cadru plafon de garantare a creditelor punte cu CEC Bank, ALPHA Bank, BCR, BRD-GSG, BANCA TRANSILVANIA si OTP. Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Beneficiari eligibili sunt intreprinderile mici si mijlocii, asa cum sunt ele definite in Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Documente necesare

Documente necesare pentru obtinerea garantiilor necontragarantate (se transmit prin aplicatia web in copie certificata cu originalul):

 • Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (completata de reprezentantul legal al beneficiarului)
 • Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului finantarii (completata de reprezentantul legal al beneficiarului)
 • Certificatul de atestare fiscala 
 • Acordul IMM de consultare de către Fond a bazei de date a Centralei Riscului de Credit (completat de reprezentantul legal al beneficiarului)
 • Certificatul de inmatriculare/inregistrare al beneficiarului finantarii

Documente necesare pentru obtinerea garantiilor contragarantate ( se adauga celor de mai sus , se transmit prin aplicatia web in copie certificata cu originalul):

 • Declaratia pe propria raspundere pentru obtinerea contragarantiei (completata de reprezentantul legal al beneficiarului)
 • Interogare Centrala Incidentelor  de Plata  (efectuata de finantator pentru beneficiar)