Garantii acordate in baza OUG43/2013

Garantii acordate in baza OUG43/2013

Descriere produs

FNGCIMM garanteaza in procent de pana la 80% din valoare – maxim 2.400.000 EUR- finanţările acordate de către instituţiile finanţatoare beneficiarilor eligibili, care desfășoară activități în domeniul agricol, vegetal, zootehnic sau al acvaculturii sau care derulează proiecte de investiții cu finanțare prin PNDR 2014-2020 si POPAM 2014-2020.

Garantia se obtine la solicitarea bancii, in baza unei finantari aprobate.

Tipuri de finantari garantate

Tipuri de finantari garantate

a) Credite acordate fermierilor pentru achizitia de terenuri cu destinatie agricola – cumpararea de teren cu destinatie agricola (cu exceptia terenurilor aflate in proprietatea privata a statului si administrate de Agentia Domeniilor Statului) in vederea exploatarii, de catre persoanele fizice sau juridice care detin in folosinta sau proprietate, in conditiile legii, o exploatatie agricola sau de acvacultura, pana la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha in proprietate;

b) Credite acordate fermierilor pentru finantarea productiei agricole, finantarea productiei piscicole si a investitiilor in domeniul agricol si cel al acvaculturii, altele decat cele finantate din PNDR 2014 - 2020 si POPAM 2014 - 2020;

c) Credite acordate beneficiarilor PNDR 2014 - 2020, respectiv POPAM 2014 - 2020, pentru finantarea proiectelor de investitii sprijinite prin aceste programe.

d) Finantari acordate beneficiarilor constituiti sub forma de Consilii Locale, GAL-uri, OUAI/FOUAI, FLAG-uri, ONG-uri, institute de cult, etc.


Cadru legal

Cadru legal

Garantiile se acorda, in conformitate cu mandatul acordat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in temeiul OUG 43/2013, privind unele masuri pentru dezvoltarea si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 si POPAM 2014-2020, precum si pentru dezvoltarea afacerilor in domeniul productiei vegetale, zootehnice si acvaculturii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Sumele necesare pentru acordarea de garantii se aloca de catre MADR in baza conventiei de lucru incheiate cu FNGCIMM.


Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Beneficiari eligibili:


  • Fermieri persoane fizice sau juridice, care desfasoara activitati in domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al acvaculturii respectiv:

a) societati definite conform Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si familiale care desfasoara activitati economice, constituite conform OUG nr. 44/2008;

c) asociatiile, societatile agricole si cooperativele agricole constituie conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura si legea cooperatiei agricole nr. 566/2004;

d) persoane fizice care desfasoara activitati economice in domeniul agricol, vegetal, zootehnic si al acvaculturii.


  • Beneficiari ai programelor PNDR 2014-2020 si POPAM 2014-2020 pentru finantarea proiectelor de investitii.


Conditii pentru beneficiar:


  • Sa se incadreze in criteriile de eligibilitate ale finantatorului;
  • Sa nu inregistreze datorii restante la bugetul consolidat al statului sau la bugetul local; 
  • Sa nu se afle in interdictie de a emite cecuri la data solicitarii de garantare; 
  • Sa nu figureze cu credite restante sau incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii de garantare; 
  • Sa nu se afle in dificultate economica conform definiţiei menţionate in Comunicarea Comisiei (2014/C 249/01), in cazul beneficiarilor IMM;
  • Sa figureze in evidentele APIA/ANPA ca fermier, dupa caz;
  • sa prezinte garantii care sa acopere in proportie de cel putin 100% finantarea acordata (in acest procent se include si garantia Fondului). In cazul creditelor acordate pentru achizitia de terenuri agricole, trebuie sa constituie ipoteci imobiliare asupra terenurilor achizitionate din credit si/sau alte bunuri aflate in proprietatea sa, care sa acopere valoarea creditului si a dobanzilor aferente primului an de creditare;
  • actionarii/asociatii/administratorii/reprezentantii legali ai beneficiarilor (in calitate de persoane fizice) si beneficiarii de tip fermieri incheie cu banca contracte de fideiusiune.