Arhiva IMM Invest Romania

Arhiva IMM Invest Romania

Descriere produs

Programul IMM Invest Romania este raspunsul guvernului la criza sanitara si economica, in contextul pandemiei Covid -19.

IMM INVEST ROMÂNIA este destinat susținerii  întreprinderilor mici și mijlocii din Romania si permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin accesarea unor finantari garantate.  

Pentru anul 2022, plafonul total alocat FNGCIMM este in valoare de 7,5 miliarde lei, din care 2,5 miliarde lei este alocat subprogramului Agro IMM Invest. Perioada pana la care se pot face inscrieri este de 30 iunie.

Inscrierea in program se face pe site-ul imminvest.roCredite pentru capital de lucru

Credite pentru capital de lucru

pentru INTREPRINDERILE MIJLOCII

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari in valoare de pana la 5.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor;
 • durata finantarii este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 de luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.


pentru INTREPRINDERILE MICI SI MICRO

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari pentru capital de lucru de pana la 5.000.000 lei cu procente de garantare de:
 • maxim 90% din valoarea creditului de pana la 1.000.000 lei in cazul intreprinderilor mici si pana la 500.000 lei pentru microintreprindere;
 • maxim 80% din valoarea creditului, atat in cazul intreprinderilor mici cat si in cazul microintreprinderilor, care vor sa acceseze credite de pana la maxim 5.000.000 lei
 • durata finantarii este de pana la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 luni;
 • rata dobanzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.
Credite pentru investitii

Credite pentru investitii

pentru INTREPRINDERILE MIJLOCII

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente;
 • durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de maxim 18 luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.


pentru INTREPRINDERILE MICI SI MICRO

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente;
 • durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de max. 18 luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.
Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

a. IMM-ul nu este in dificultate financiara in sensul prevederilor articolului 2, punctul 18 din Regulamentul (EU) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul de Functionare al Uniunii Europene

b. IMM-ul nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date C.R.C.;

c. IMM-ul nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P., cu exceptia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin si/sau cecuri executate, incepand cu data de 16 martie 2020, pe perioada starii de urgenta, starii de alerta si o luna dupa incetarea acestora;

d. IMM-ul nu se afla in procedura de insolventa;

e. IMM-ul este eligibil conform reglementarilor interne ale institutiei de credit;

Banci partenere

Banci partenere

Alpha Bank Romania SA

Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA

Banca Romaneasca SA

Banca Transilvania SA

BCR

BRD

CEC Bank

Credit Agricola Bank Romania SA

Eximbank SA

First Bank SA

Garanti Bank SA

Libra Internet Bank SA

OTP Bank Romania

Patria Bank SA

Procredit Bank SA

Raiffeisen Bank

Unicredit Bank

Vista Bank SA

Cadru legal

Cadru legal

Cadru legal: OUG nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, cu modificari si completarile aduse prin Legea nr. 209/2018, OUG 29/2020, OUG 42/2020 (Schema de ajutor de stat), OUG 48/2020, OUG 89/2020, Legea 75/2020, OUG 98/2020, OUG 16/2021, OUG din 30 decembrie 2021 pentru modificarea OUG 110/2017