Valabilitatea schemei de ajutor de stat

2022-02-21 11:36:06

Valabilitatea schemei de ajutor de stat privind Programul Agro IMM Invest/ IMM Invest  a fost prelungita pana la data de 30 iunie 2022, data pana la care se emit contracte de garantare / acorduri de finantare.

Data pana la care poate fi efectuata plata grantului este 30 iunie 2023.