FNGCIMM asumă standarde europene de reglementare și funcționare prin afilierea la Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare

2023-05-26 09:20:07

FNGCIMM SA-IFN este afiliată cu statut de membru al Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare (AECM iar directorul general al FNGCIMM, dl. Dumitru Nancu, membru în Consiliul de Administrație al Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare (AECM) deține funcția de Vicepreședinte al organizației, cu un mandat de 3 ani. Pentru România, această poziție reprezintă cea mai înaltă reprezentare pe care o instituție financiară nebancară din țara noastră o ocupă la nivel european.

În calitate de membru al Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare, FNGCIMM respectă viziunea europeană în ceea ce privește principiile de înființare și funcționare, principii care trebuie să acopere cadrul legal, de reglementare și operațional, guvernanța corporativă și gestionarea riscurilor, monitorizarea și evaluarea acestor instrumente financiare.

Fiind înfiinţat ca o societate comercială pe acţiuni, cu statut de instituţie financiară nebancară, FNGCIMM este organizat şi funcţionează în concordanţă cu cele mai actuale principii europene respectând principiul independenţei juridice a entităţii, având obligaţii de raportare similare băncilor și fiind supus controalelor de specialitate desfăşurate cel puţin anual.

Misiunea FNGCIMM, de facilitare a accesului la finanţare a IMM-urilor prin garantarea în mod expres, irevocabil şi necondiţionat a obligaţiilor de rambursare a creditelor acordate întreprinzătorilor care nu dispun de suficiente garanţii proprii, este strict reglementată şi controlată prin programe anuale de activitate şi strategii de risc, aprobate de acţionar şi de un consiliu de administraţie, iar riscurile operaţionale sunt monitorizate şi administrate în conformitate cu cerinţele Băncii Naţionale a României.

Activitatea de garantare se derulează cu respectarea normelor privind identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor, fiind supusă verificării prin proceduri exacte de control şi audit intern şi supravegherii prudențiale a BNR. Procentul maxim de garantare asumat de FNGCIMM satisface atât solicitările finanţatorilor cât şi cerinţele proprii de prudențialitate şi nu poate depăşi 80% din valoarea finanţării iar cadrul normativ de reglementare se referă atât la criteriile de eligibilitate și de calificare în care trebuie să se încadreze potenţialii clienţi cât şi la procentele de garantare sau calculul comisioanelor.

FNGCIMM îşi atinge obiectivele prin autofinanţare, fără a apela la resurse bugetare, cu o activitate evaluată pe principii economice.

Avantajele calității de membru al AECM sunt reflectate în beneficiile rezultatelor demersurilor întreprinse de asociație pe lângă instituțiile europene și internaționale. AECM servește ca platformă pentru schimbul de bune practici privind aspectele operaționale ale activității membrilor săi și prin vocația sa de reprezentare internațională, AECM promovează interesele membrilor săi în fața instituțiilor europene.

Prezentare AECM