Parteneriate

Parteneriate

Garantiile oferite de FNGCIMM SA - IFN reprezinta cele mai lichide garantii pe care institutiile finantatoare le pot obtine.

Fondul colaboreaza cu institutiile financiare in baza unor conventii de lucru, in care sunt prevazute obligatiile partilor semnatare, valoarea si modul de plata al comisionului de garantare, calculul si modalitatea de plata a garantiei acordate.

Garantia Fondului se emite la solicitarea institutiilor financiare pentru finantari aprobate, pe baza analizei proprii a Fondului a documenelor prezentate de catre banca, care atesta eligibilitatea beneficiarului si posibilitatea acestuia de a-si achita obligatiile de plata.

Fondul isi recupereaza de la debitor suma platita bancii cu aplicarea art. 1669-1670 Cod civil si a procedurilor de executare prevazute de lege. 

Nivelul garantiilor maxime oferite de Fond per beneficiar este corelat cu  incadrarea in limitele de expunere, cu tipul beneficiarilor ce formeaza piata tinta si reprezinta o oferta avantajoasa  raportata la procentul maxim de acoperire a creditului prevazut in Conventiile de colaborare in baza carora se solicita acordarea garantiei.

Pentru garantiile acordate Fondul percepe un comision de garantare, a carui valoare se calculeaza prin aplicarea unui procent la volumul garantiei acordate pentru creditele pe termen scurt, respectiv la soldul anual al garantiei acordate pentru creditele pe termen mediu si lung.


Adrese Utile