Legislatie, conducere

Legislatie, conducere

Cadru legal: 

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM SA - IFN) functioneaza in baza H.G. nr. 1211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare și a Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, in scopul sustinerii activitatilor intreprinzatorilor (IMM-uri, societati cooperatiste si persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice potrivit legii).

Infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii a fost motivata de importanta sectorului IMM din ansamblul economiei nationale si de potentialul lui de a participa la crearea produsului intern brut, la dezvoltarea exporturilor, precum si la crearea de noi locuri de munca.

Ca societate pe actiuni, avand drept unic actionar statul roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, FNGCIMM SA - IFN este un partener al Guvernului Romaniei pentru implementarea politicilor sale de sprijinire a dezvoltarii acestui sector ce constituie o prioritate a politicii economice si sociale a Guvernului Romaniei.


Declaratie de aderare la Strategia Nationala Anticoruptie


Consiliul de administratie: 

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dan Matei 
Dan Matei - Membru

Mandat valabil pana la data de 08.10.2021

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese
Anca-Daniela Boagiu - Membru

Mandat valabil pana la data de 17.07.2021

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese
Ion Ariton - Membru

Mandat valabil pana la data de 09.08.2021

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese
Mihaela Dana Stan - Membru

Mandat valabil pana la data de 08.10.2021

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese
Radu Stroe - Membru

Mandat valabil pana la data de 08.10.2021

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese
Erland Cocei - Membru

Mandat valabil pana la data de 08.10.2021

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese
Dragos Lucian Dinu - Membru

Mandat valabil pana la data de 08.10.2021

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese
Florin Nicolae Jianu - Membru

Mandat valabil pana la data de 29.07.2021

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese
Ovidiu-Ioan Silaghi - Membru

Mandat valabil pana la data de 09.08.2021

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese
Director General

Dumitru NANCU

Mandat valabil pana la data de 18.11.2021

CV  Declaratie de avere  Declaratie de interese


Director General Adjunct

Cristian Cosmin

Mandat valabil pana la data de 09.08.2021

CV Declaratie de avere  Declaratie de interese

Membrii Consiliului de Administratie al FNGCIMM SA IFN beneficiaza de o indemnizatie lunara bruta de 12.062 lei.