Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS- SA.103626 (2022/N) – România”, aprobată prin Decizia Comisiei Europeane

2022-09-14 16:21:21

”Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS- SA.103626 (2022/N) – România”, aprobată prin Decizia Comisiei Europeane nr. C(2022) 6579 /09.09.2022. reprezintă cel mai mare sprijin financiar aprobat la nivel european care are ca principal obiectiv susținerea IMM-urilor


Dintre cele 73 de scheme de ajutor de stat aprobate până în prezent la nivel european în baza Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Guvernul României alocă prin schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, cel mai mare sprijin financiar aprobat la nivel european în valoare de 4 miliarde euro, pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din România.

Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor a lansat programul IMM INVEST PLUS IMM cu componentele IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, constând în  ajutoare de stat acordate sub forma de garanții pentru împrumuturi și granturi. 

Beneficiarii eligibili ai programului IMM INVEST PLUS se pot înscrie în program accesând portalul www.imminvest.ro, începând cu data de 15 septembrie, ora 10.

Schema de ajutor de stat va facilita accesul la finanțare pentru diferite categorii de beneficiari, care vor putea accesa credite cu garanții de stat, cu dobânzi subvenționate pe o perioadă de până la 12 luni și cu costuri aferente comisionului de risc și a comisionului de administrare, subvenționate din bugetul Ministerului Finanțelor, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate. 

Valoarea maximă a unei finanțări poate ajunge la 10 milioane lei pentru proiectele de investiții și până la 5 milioane pentru capital de lucru, iar garanția de stat poate acoperi până la 90% din valoarea împrumutului. Durata maximă a finanțărilor va fi de 72 de luni pentru creditele de investiții și de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.

Ajutoarele de stat pot ajunge până la 500.000 Euro/întreprindere/UAT, cu excepția domeniului producției primare de produse agricole unde beneficiarii pot primi până la 62.000 euro/întreprindere sau de 75.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii și pescuitului.


Scurta prezentare a programului IMM INVEST PLUS

Componenta IMM INVEST ROMÂNIA facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Componenta AGRO IMM INVEST este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar. 

Componenta IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană care activează în sectoare productive.

Componenta GARANT CONSTRUCT are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate de:

1. IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură 

2. Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).


În cazul în care finanțările acordate în cadrul programelor autorizate conform Cadrului temporar Covid-19 s-au bazat pe estimarea unor valori rezultate din nevoile de lichidităţi ale societăților, beneficiarii care au accesat IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv prin AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau alte ajutoare acordate în contextul pandemiei Covid 19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor, cu excepția cazului în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare. Sugerăm și consultarea listei codurilor CAEN eligibile în cadrul componentelor schemei, în vederea încadrării în schema de ajutor de stat și componentele acesteia.


IMM INVEST ROMÂNIA a fost principalul program guvernamental lansat încă de la debutul pandemiei COVID 19, în data de 24 aprilie 2020, fiind dedicat întreprinderilor mici și mijlocii pentru a le asigura accesul la credite bancare cu garanții de stat și costuri de finanțare subvenționate. 

Bilanțul celor doi ani de implementare a IMM INVEST înregistrează 60.000 de garanții acordate, în valoare de 33 miliarde lei, care au susținut credite de 40 de miliarde. Valoarea ajutorului de stat a înregistrat 1,4 miliarde lei. În urma acestei injecții de capital în economie, un milion de locuri de muncă au fost salvate.


Rezultatele activității de garantare FNGCIMM în anul 2022 se reflectă în 52.071 garanții acordate, cu o valoare de peste 11.2 miliarde lei, ce au susținut finanțări de circa 13.9 miliarde lei. Cele mai multe garanții au fost acordate în cadrul programelor guvernamentale, numărul total de garanții fiind de 50.709, volumul de garantare înregistrat a atins 9,8 miliarde lei, valoarea finanțărilor atrase atingând 12,3 miliarde lei. Din surse în administrare MADR au fost acordate 1012 garanții în valoare de circa 1,2 miliarde lei, iar din surse proprii FNGCIMM au fost acordate 350 de garanții, valoarea finanțărilor susținute fiind de aproximativ 317 milioane lei. 

IMM Invest Plus State aid scheme