Produse de garantare noi, marca FNGCIMM

2022-09-09 12:14:00

FNGCIMM a aprobat semnarea convențiilor de garantare pentru lansarea unor noi produse de garantare

 

Pe aceeași linie de sprijinirea a sectorului IMM, FNGCIMM se alătură altor  măsuri de sprijin susținute de Guvernul României, prin ministerele sale de linie și care au în derulare programe ce au ca scop asigurarea lichidităților IMM-urilor.

Având în vedere că produsele de garantare reprezintă o modalitatea eficientă pentru a obține efecte antrenante în economie, cu un minim de resurse publice, FNGCIMM va lansa în scurt timp o serie de produse de garantare, care vizează categorii de beneficiari din domenii ce reprezintă priorități ale  programului de guvernare.

1. Produs de garantare “FEMEIA ANTREPRENOR” – destinat facilitării accesului la finanțările acordate de către banci femeilor antreprenor pentru garantarea creditelor punte ce se vor acorda  în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, lansat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului.

Criteriile de eligibilitate sunt in conformitate cu prevederile programului, iar beneficiarii vor fi IMM-uri in care cel puţin unul dintre asociaţi este femeie şi deţine cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii. Valoarea unei garanţii individuale este de maximum 160.000 lei aferentă unei finanțări cu o valoare maximă de 200.000 lei, iar procentul de garantare este de maximum 80% din valoarea creditului aprobat de finanțator.

 

2. Produsul de garantare "DE 3 X SUBVENTIA" - Pornind de la necesitatea contracarării efectelor crizei în domeniul agricol, soluția concretă identificată în vederea sprijinirii fermierilor care desfășoară activități agricole, este aceea de a putea accesa prin intermediul finanțatorilor, în baza Adeverinței eliberate de APIA, de 3 ori subvenția cuvenită.

Valoarea creditului/creditelor “DE 3 X SUBVENȚIA”, nu poate depăși de 3 ori valoarea a 90% din valoarea adeverinței eliberate de APIA, iar prin facilitatea produsului de garantare, băncile vor putea acorda credite pentru finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților curente ale fermierilor, până la primirea subvenției APIA. Termenul de acordare a garanției este maxim 3 ani, cu posibilitatea de prelungire.

Apelând la acest produs de garantare,  fermierii pot primi garanții  de până la 90% pentru accesarea creditelor acordate pentru finanţarea producţiei agricole, finanţarea producţiei piscicole şi a investiţiilor în domeniul agricol şi cel al acvaculturii, altele decât cele finanţate din PNDR 2014 - 2020 şi POPAM 2014 – 2020.

 

3. Scrisori de garanție pentru restituirea avansurilor in favoarea AFIR, ce vor fi emise în scopul facilitării accesului la obținerea finanțărilor nerambursabile acordate beneficiarilor eligibili de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prin crearea acestui parteneriat se urmărește accelerarea procesului de absorbție a fondurilor europene alocate prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurala (FEADR) în perioada de tranziție 2021-2022, aferentă perioadei de programare 2014-2020.

 

Beneficiarii eligibili vor fi IMM-urile din spațiul rural care au încheiat contractul de finanțare cu AFIR sau care au fost selectați de agenție în vederea finanțării, fermierii, cooperativele agricole și societățile cooperative agricole; grupurile și organizațiile de producători recunoscute de MADR.

Prin scrisoarea de garanție emisă de FNGCIMM, se garantează 100% din avansul prevăzut în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR. Valabilitatea scrisorii de garanție va fi de maximum 84 luni, dar poate fi prelungită la solicitarea beneficiarului, pentru perioada aferentă prelungirii termenului stipulat în contractul de finanţare nerambursabilă.