Invitatie de inscriere pentru IFN-uri in programul IMM Leasing de echipamente si utilaje

2020-09-17 11:09:31

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii invita institutiile financiare nebancare sa participe in noul program guvernamental de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE.

Perioada inscrierii in program este cuprinsa intre 15-25.09.2020, respectiv de 10 zile calendaristice de la data publicarii in M.O. al Romaniei a HG nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020.

Institutiile financiare nebancare inregistrate in Registrul Special ținut de  BNR, care doresc sa se inroleze in program, sunt invitate sa transmita FNGCIMM alaturi de intentia de inscriere in program, solicitarile pentru alocarea de plafoane de garantare in functie de nivelul estimat al finantarilor pe care le vor acorda in anul 2020, precum si nivelul costurilor totale pe care le vor aplica, cu incadrarea in limitele prevazute de program.

Programul "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE" are rolul de a sustine IMM, prin acordarea de facilitati de garantare de catre stat sub forma punerii la dispozitia operatorilor de leasing financiar a unor plafoane anuale de garantare pentru finantarile de tip leasing destinate achizitionarii de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizarii activitatilor IMM-urilor, precum si companiilor afiliate acestora, care au un numar egal sau mai mare de 250 de angajati.

„FNGCIMM reprezinta un pilon important de sustinere si un vector de implementare al Planului National de Investitii si Relansare Economica, prin operationalizarea a patru programe noi: IMM Invest (accesul IMM la capital financiar), IMM Leasing de echipamente si utilaje (asigura accesul la creditul furnizor), IMM Factor (schema de garantare de catre stat a creditului comercial) si Noua Casa (deblocarea creditului ipotecar).

In actualul context economic caracterizat de necesitatea conjugarii eforturilor tuturor factorilor implicati in sustinerea si dezvoltarea sectorului IMM, adresam invitatia de participare in program a tuturor operatorilor de tip leasing financiar inscrisi in Registrul Special ținut de BNR. Am convingerea ca impreuna vom face din IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE un program de succes, sper ca  plafonul de garantare pus la dispozitie de Guvern va fi suprasubscris si ca acest prim proiect derulat impreuna, va deschide calea unei relatii de colaborare fructuoasa intre FNGCIMM- institutia specializata a guvernului in acordarea de garantii, mediul financiar-non bancar si sectorul IMM”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

Facilitatile oferite prin programul guvernamental sunt de natura subventiei de dobanda in procent de pana la 50%, subventionarea in procent de 100% a comisionului de administrare datorat FNGCIMM si a comisionului de risc datorat MFP, precum si garantarea de catre stat in procent de 60%, respectiv 80% din finantarile de tip leasing financiar, in functie de categoria bunurilor achizitionate. Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate care pot fi acordate unui singur beneficiar va fi de 5.000.000 lei, iar perioada si modalitatea de rambursare a finantarilor, vor fi stabilite de finantatori, conform normelor si reglementarilor interne.

Durata finanțărilor de tip leasing este de maxim 72 de luni, iar avansul solicitat este cuprins intre 0% si 20%, in functie de optiunea beneficiarului, din valoarea de achizitie a bunului finantat (exclusiv TVA).

Sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii precum si intreprinderile afiliate, din toate sectoarele de activitate, cu exceptia domeniilor prevazute in OUG nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE“.

Consecvent pe linia asumarii rolului sau de institutie financiara specializata in garantarea creditelor pentru IMM-uri, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii  s-a implicat activ de-a lungul timpului, atat in sustinerea finantarii activitatii curente si a proiectelor IMM-urilor, prin acordarea de garantii din capitalurile proprii sau din fondurile ce i-au fost date in administrare de catre autoritatile publice centrale, cat si prin acordarea de garantii in numele si contul statului in cadrul programelor guvernamentale pentru creditele contractate de diferite categorii de beneficiari.