FNGCIMM invita operatorii de leasing financiar sa se inscrie in editia 2021 a Programului Guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE si UTILAJE

2021-04-12 15:46:33

FNGCIMM invita operatorii de leasing financiar sa se inscrie in editia 2021 a Programului Guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE si UTILAJE

Perioada de inscriere este cuprinsa intre 10.04.2021 – 16.04.2021, ora 24.00.

Guvernul Romaniei a aprobat normele metodologice pentru programele IMM INVEST, Subprogramul AGRO IMM INVEST, IMM Factor si IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE, programe derulate de catre FNGCIMM in cadrul Planului National de Investitii si Relansare Economica, in vederea sustinerii activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. 

FNGCIMM a transmis invitatii de inscriere in program catre 23 operatori de leasing financiar. Cererile de inscriere se transmit in termen de maxim 7 zile calendaristice de la data publicarii in M.O. al Romaniei a HG nr. 421/09.04.2021 privind modificarea si completarea HG nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE”, precum si a Schemei de ajutor de minimis aferente programului. 

Perioada de inscriere este cuprinsa intre 10.04.2021 – 16.04.2021, ora 24.00.

Prin plafoanele de garantare aprobate de catre Guvernul Romaniei pentru anul 2021 lei, in valoare de 18 miliarde lei, sunt create premisele finantarii economiei, a continuarii parteneriatului pentru relansarea economiei la care sunt chemate sa contribuie IMM-urile, sistemul financiar si FNGCIMM, ca instrument specializat al statului pentru facilitarea creditarii. Adresam invitatia de participare in program a operatorilor de tip leasing financiar, impreuna cu care, am convingerea, ca vom face din programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE un program de succes.”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

Institutiile financiare nebancare inregistrate in Registrul Special la BNR, care doresc sa se inscrie in program, sunt asteptate sa transmita FNGCIMM solicitarile pentru alocarea de plafoane de garantare in functie de nivelul estimat al finantarilor pe care le vor acorda in anul 2021 in cadrul programului, precum si nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor, cu incadrarea in limitele prevazute la art. 1 alin. (4) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.766/2020, in cazul noilor inscrieri. 

IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE are un plafon total al garantiilor ce pot fi acordate in anul 2021, in valoare de 2 miliarde lei.

Prin Schema de Ajutor de minimis aferenta programului, Ministerul Finantelor subventioneaza dobanzile aferente finantarilor de tip leasing financiar, in procent de pana la 50%, pe o perioada de 8 luni de la data acordarii finantarii, iar comisionul de administrare si comisionul de risc sunt subventionate integral pe toata durata derularii contractelor. Masurile de sustinere in cadrul acestui program sunt valabile pentru contractele  incheiate, pana la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii.