FNGCIMM invita institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, precum si sucursalele acestora din strainatate care desfasoara activitati de finantare a operatiunilor de factoring pe teritoriul Romaniei, sa se inscrie in Programul– IMM FACTOR

2021-04-13 14:51:04

FNGCIMM invita institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, precum si sucursalele acestora din strainatate care desfasoara activitati de finantare a operatiunilor de factoring pe teritoriul Romaniei, sa se inscrie in Programul– IMM FACTOR.

Perioada de inscriere este cuprinsa intre 13.04.2021 – 22.04.2021, ora 24.00.

In data de 12.04.2020 a fost publicata in MO nr.379, HG nr 423/07.04.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial si a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia. Conform actului normativ, finantatorii care doresc sa participe in cadrul programului IMM FACTOR, vor transmite FNGCIMM cererile de inscriere in program, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea in MO a HG nr 423/07.04.2021. Perioada de inscriere este cuprinsa intre 13.04.2021 – 22.04.2021, ora 24.00.

Plafoanele de garantare aprobate de catre Guvernul Romaniei pentru anul 2021, in valoare de de 18 miliarde lei, sunt generoase si reprezinta plasa de siguranta de care au nevoie IMM-urile in aceasta perioada dificila. Este adevarat ca masurile se adreseaza companiilor care participa activ in ecosistemul economic, care propun planuri de afaceri viabile, care vizeaza obtinerea de performante financiare. Criza ne determina sa ne adaptam la un context de mare incertitudine, in care parteneriatele de incredere devin extrem de importante. Prin programele guvernamentale pe care FNGCIMM le deruleaza- IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM FACTOR si IMM LEASING, aducem impreuna finantatori si beneficiari si urmarim indeplinirea unui scop mai inalt, dincolo de obiectivele de business ale fiecarei parti implicate. Scopul nostru comun este de a relansa economia si de a proteja locurile de munca.“, a declarat Dumitru Nancu – Directorul general al FNGCIMM.

Finantatorii sunt asteptati sa solicite alocarea plafoanelor de garantare, in functie de nivelul finantarilor de tip factoring pe care estimeaza ca il vor acorda in anul 2021, cu mentionarea nivelulu costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor acordate in cadrul programului. FNGCIMM formuleaza propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare, in baza solicitarilor primite de la finantatori, pe care le transmite Ministerului Finantelor in vederea aprobarii.

Pentru anul 2021, plafonul total al garantiilor de stat care pot fi acordate in cadrul Programului IMM FACTOR este de 1 miliard de lei.

Valoarea maxima a plafonului de garantare pentru  un beneficiar este 5.000.000 lei pentru un beneficiar, iar valoarea maxima a unei garantii pentru o facilitate de factoring, acordata beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.

Facilitatile de factoring se acordata in baza Schemei de ajutor de stat aferenta programului,  pana la data de 30 iunie 2021. Prin grant, sunt subventionate 50% din valoarea dobanzilor pe o perioada de 8 luni de la data acordarii finantarii, iar costurile de garantare, comisionul de administrare si comisionul de risc, sunt suportate integral din bugetul de stat, pe intreaga durata de derulare a finantarii de tip factoring.

Reamintim potentialilor beneficiari ca Programul IMM INVEST este deschis pentru aplicatii, iar IMM-urile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar, pot opta pentru AGRO IMM INVEST in cadrul aceleasi aplicatii - www.imminvest.ro.

Prin publicarea HG nr 422/07.04.2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, a fost optimizat cadrul legal, in sensul reglementarii modalitatii si a conditiilor de acordare, monitorizare si solutionare a cererilor de plata a garantiilor de stat si de acordare a granturilor in favoarea fiecarui beneficiar participant in Programul IMM INVEST, respectiv in Subprogramul AGRO IMM INVEST.

Pentru anul 2021, programul IMM INVEST are un plafon de garantare de 15 miliarde lei, din care 1 miliard este rezervat Sub-programulului AGRO IMM INVEST. Plafoanele alocate finantatorilor participanti in program sunt incarcate in aplicatia informatica, beneficiarii programului pot accesa aplicatia www.imminvest.ro in vederea inscrierii in program.

Prin aceeasi aplicatie, beneficiarii pot opta pentru Programul IMM INVEST, iar in cazul companiilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar, se pot inscrie in Sub-programul AGRO IMM INVEST, care, pe langa beneficiile disponibile pana acum,   ofera in plus o componenta nerambursabila, in valoare de maximum 10% aplicata la valoarea finantarii garantate.

Prin schema de ajutor de stat aferenta programului este suportata  plata integrala a dobanzii pe o perioada de 8 luni de la data acordarii creditului, valoarea integrala a comisionului de administrare si a comisionului de risc datorate de beneficiar pe intreaga durata de derulare a creditului garantat, precum si componenta nerambursabila in valoare de 10%, aplicata la valoarea finantarii garantate. O alta facilitate nou introdusa pentru beneficiarii AGRO IMM INVEST, consta in acordarea unei perioade de gratie de 24 de luni la rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se poate realiza in cel putin doua rate pe an.

Plafonul total alocat derularii Sub-programului AGRO IMM INVEST poate fi suplimentat cu acordul MF, in functie de necesarul de garantare, din plafonul alocat Programului IMM INVEST.

Microintreprinderile si intreprinderile mici beneficiare de credite garantate in cadrul programului IMM INVEST/si a Sub-programului AGRO IMM INVEST si care doresc sa acceseze noi credite garantate pana la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, se vor adresa institutiilor de credit care vor transmite la FNGCIMM noi solicitari de garantare cu procent maxim de 80%. Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in IMM INVEST/si AGRO IMM INVEST este de 10.000.000 de lei pentru creditele de investitii si de  5.000.000 lei pentru creditele/ liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru.

Pentru beneficiarii incadrati ca profesionisti, reglementati prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si de formele de organizare a profesiilor liberale, procentele de garantare si valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit sunt similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004. In cazul profesionistilor care se incadreaza in Legea nr. 287/2009, dar care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie se aplica procentele de garantare si valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie.