Comunicat de presa programe IMM Invest si Agro IMM Invest 2022

2022-02-28 09:20:37

Numar record de garanții în nume și cont stat acordate de FNGCIMM SA IFN în numai 5 zile, prin programele guvernamentale IMM INVEST și a AGRO IMM INVEST- ediția 2022 :

  • 278 de garanții în nume și cont stat în valoare de 130.156.933 care au sustinut  credite in valoare de 155.293.952 lei

De la începutul anului 2022, până în prezent FNGCIMM SA IFN a infuzat în economie, prin toate programele pe care le gestioneaza garanții în valoare de 422.781.036, care au susținut credite in valoare de 455.909.444 acordate unui număr de 498 IMM-uri.

De la operaționalizarea Programului IMM INVEST ROMÂNIA și a subprogramului AGRO INVEST, prin adoptarea de către Guvernul României a HG nr. 206/14.02.2022, plafoanele de garantare aferente celor 20 de finanțatori participanți în programul IMM INVEST ROMÂNIA au fost alocate, nivelul de suprasubscriere al bancilor depașind cu peste 275% plafonul disponibil pentru IMM INVEST si cu 166% pentru AGRO IMM INVEST.

„În premieră programele guvernamentale de garantare menite sa sprijine mediul antreprenorial, au demarat foarte devreme, încă din luna februarie, fiind primele masuri operationalizate pentru IMM-uri. Așa cum am mai transmis, aceste programe de garantare cu costuri de finanțare 0, și alocație financiară nerambursabilă de 10% din valoarea creditului, ce sunt susținute printr-o schema de ajutor de stat suportată din bugetul Ministerului Finanțelor, se derulează în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat, prelungit și extins până la data de 30 iunie 2022, de către Comisia Europeană pentru a sprijini economia în contextul pandemiei. Ne propunem să consumăm plafonul de garantare alocat în perioada de valabilitate a Cadrului Temporar actual pentru a permite antreprenorilor să acceseze cât mai rapid facilitățile de finanțare, iar plafoanele de garantare în valoare totală de 7,5 miliarde lei, din care 5 miliarde lei alocări pentru IMM INVEST și 2,5 miliarde lei pentru AGRO IMM INVEST, să fie epuizate până  la jumătatea acestui an. De asemenea astăzi, în ședința Consiliului de Administrație al Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare- AECM, în calitatea mea de Vicepreședinte am propus să susținem demersul AECM adresat Comisiei Europeane pentru prelungirea perioadei de valabilitate a Cadrului Temporar pâna la 31.12.2022, precum și creșterea intensității ajuturului de stat de minimis de la 200.000 euro la 500.000 euro acordat IMM-urilor în ultimii 3 ani fiscali.”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM.

Programul IMM Invest cu subprogramul său Agro IMM Invest este instrumentul financiar de susținere a IMM-urilor cu cel mai mare succes din ultimii 30 de ani. În anul 2020 au beneficiat de credite cu garanții de stat un număr de peste 25.000 de firme. Rezultatele implementării programului IMM INVEST ROMÂNIA ediția 2021, demarat în data de 23.04.2021, înregistrează circa 17.000 de credite garantate, cu o valoare a solicitărilor de garantare aprobate de către FNGCIMM de peste 10.5 miliarde lei, ce au susținut credite de peste 12,8 miliarde lei. Subprogramul AGRO IMM Invest este primul program guvernamental adaptat nevoilor specifice IMM-urilor din sectorul agricol, pescuit, acvacultură precum și ale sectorului alimentar. Ajutorul de stat aferent acoperă costurile de finanțare și include, ca facilitate suplimentară față de IMM INVEST, o componentă de grant de 10% din valoarea finanțării. De la lansarea sa, în luna aprilie 2021, prin subprogramul AGRO Invest au fost acordate 2.500 de credite/garanții solicitate de IMM-uri, valoarea totală a solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM depășind 2,1 miliarde lei, cu o valoare a finanțării de peste 2,6 miliarde lei.

IMM-urile care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate stipulate în program, pot apela la garanțiile din surse proprii FNGCIMM, care se acordă atât pentru credite de investiții, cât și pentru credite pentru capital de lucru, valoarea maximă a garanției, în funcție de finanțator, fiind între 1,6 mil. lei și 2,4  mil. lei. Perioada maximă de garantare este de 36 luni, cu posibilitate de prelungire pe perioade consecutive de 36 luni în cazul  creditelor pentru capital de lucru. 

In cadrul Programului infiintat in baza OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiar nebancare anumitor categorii de debitori, rolul FNGCIMM este de a garanta creditorilor sumele reprezentand dobanzi amanate la plata si de a prelua riscul neindeplinirii obligatiilor ce le revin debitorilor. In prezent, FNGCIMM SA-IFN continua acest program pentru un numar de 47.593 debitori, in acest an valoarea addendumurilor emise fiind de 128.539.010 lei.