Acord bilateral de parteneriat între FNCGCIMM ȘI ODIMM

Acord bilateral de parteneriat între FNCGCIMM ȘI ODIMM

2022-07-27 14:43:47

Ca urmare a vizitei oficiale la București, desfăşurată în perioada 7-8 iulie 2022, a reprezentanților Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova și a întâlnirilor de lucru derulate cu reprezentanții Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A-IFN din România, în urma cărora a rezultat voința de a elabora un Plan de acțiuni bilaterale, cele 2 părți, reprezentate de către dl. Dumitru NANCU - Director General al FNGCIMM şi dl. Dumitru PÎNTEA – Director Interimar ODIMM, și-au exprimat prin semnarea unei Declarații Comune, intenția de a încheia un ACORD bilateral de parteneriat, cu respectarea pașilor procedurali necesari aprobării ACORDULUI internațional inter-instituțional.

“În baza relațiilor privilegiate dintre România și Republica Moldova, a vocației comune internaționale, a profilului instituțional asemănător al FNGCIMM și respectiv ODIMM, precum și a activităților specifice derulate de către instituțiile pe care le reprezentăm, prin prezenta declarație ne exprimăm intenția înfrățirii instituționale pentru a colabora pe multiple planuri, atât în ceea ce privește obiectivele de afaceri și strategice pe care le urmărește fiecare organizație, dar și pentru o intensificare a reprezentării internaționale a celor două instituții.”,

a declarat dl Dumitru NANCU, directorul general al FNGCIMM.

“Transferul experienței FNGCIMM este foarte important pentru ODIMM, mai ales în contextul în care Republicii Moldova i-a fost acordat recent statutul de țară candidată de aderare la Uniunea Europeană. Acest acord de colaborare ne va permite să valorificăm cunoștințele acumulate de colegii noștri români în perioada de accedere la UE, asigurând astfel o cale mai eficientă de susținere financiară a IMM-urilor și a unei rate înalte de absorbție a fondurilor europene”

a declarat dl. Dumitru PÎNTEA – Director Interimar ODIMM

Activitățile viitoare, consfințite prin Acordul bilateral de parteneriat, vor viza, fără a se limita doar la acestea: schimburi de expertiză și bune practici, identificarea unor programe și proiecte de dezvoltare a sectorului IMM din România și Republica Moldova. Părţile semnatare vor întări schimburile de experienţă în dezvoltarea serviciilor şi programelor adresabile sectorului antreprenorial bazându-se pe programele de succes derulate de partea română IMM INVEST şi AGRO, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, precum și cooperarea cu organizații internaționale, în special cu AECM - Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare. Ȋn acest sens, al cooperării internaţionale, în calitate de Vice-preşedinte al AECM, dl. Dumitru Nancu va susţine la Viena, propunerea de aderare a ODIMM cu prilejul Adunării Generale a acesteia ce va avea loc în perioada 14-17 septembrie 2022 în Austria, la Viena. Funcția de vice-președinte al AECM reprezintă cea mai înaltă reprezentare pe care o instituție financiară nebancară din țara noastră o ocupă la nivel european, iar unul dintre obiectivele mandatului domnului NANCU în această calitate, precum și în cea de membru în Consiliul de Administraţie al AECM, este de a susține aderarea ODIMM în această prestigioasă organizație internațională.