Pentru imbunatatirea experientei dvs. web, acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii exprima acordul dvs. asupra utilizarii cookie-urilor.

Prima masina

Prima masina

Descriere produs

FNGCIMM este mandatat de catre Ministerul Finantelor Publice sa garanteze in numele si in contul statului, creditele pe care institutiile de credit sau institutiile financiare nebancare le pun la dispozitia persoanelor fizice care indeplinesc criteriile de eligibilitate si conditiile Programului in baza unui contract de credit/finantare, in vederea achizitionarii unui autoturism nou, cu respectarea normelor interne de creditare, a prevederilor OUG 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor de aplicare ale Programului.


Valoarea garantiei poate fi de maximum 50% din valoarea finantarii, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare.


Garantiile se acorda in limita plafonului alocat finantatorilor si in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit si in normele de garantare ale FNGCIMM.


Garantia emisa de FNGCIMM este expresa, irevocabila si neconditionata, platibila la prima cerere scrisa a institutiei finantatoare.


Garantia se acorda la cererea bancii, dupa aprobarea creditului/finantarii de catre finantator. FNGCIMM va analiza Solicitarile de Garantare si va verifica indeplinirea criteriilor de eligibilitate si conditiilor conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, pe baza informatiilor furnizate de institutia de credit finantatoare si potrivit reglementarilor proprii.

Cadru legal

Cadru legal

a) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66 din 15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi.

c) Hotarârea de Guvern nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 66 din 15.10.2014 privind Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea formei si continutului contractului de garantare mentionat la art.2 lit.d), ale conventiei mentionate la art.6 si ale înscrisului prevazut la art.9 alin.(1) din OUG nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru stabilirea nivelului primei de garantare datorata de beneficiarul Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi.

e) Instructiuni generale privind derularea operatiunilor de garantare pe baza de mandat acordat conform Ordonantei de Urgenta nr. 66/15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autorisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare. Revizia 0, Editia 1, in vigoare pana la data de 22.10.2017 (inclusiv)

10.12.2014 - Instructiuni generale Prima Masina

f) Instructiuni generale privind derularea operatiunilor de garantare pe baza de mandat acordat conform Ordonantei de Urgenta nr. 66/15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autorisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare. Revizia 1, Editia 1, in vigoare de la data de 23.10.2017

Instructiuni generale Prg Prima masina aprobate CA 13.10.2017

Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Persoanele fizice sunt eligibile in cadrul programului daca, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

- la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere ca nu a mai detinut in proprietate un autoturism - bun nou, definit conform prevederilor art.3 pct. 2 din OG 27/2011;

- nu inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul general consolidat;

- nu inregistreaza restante la plata altor credite bancare;

- la data solicitarii creditului garantat au vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplina de exercitiu.

Banci partenere

Banci partenere

Institutiile de credit si institutiile financiare nebancare din lista finantatorilor acceptati in Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. 


BCR 

BRD 

CEC Bank 

Alpha Bank

ING Bank

RCI Leasing Romania IFN 

Porsche Bank Romania

CREDITCOOP

IFN Comsig Leasing S.A.

Mercedes-Benz Leasing IFN S.A.

Banca Romaneasca

Banca Transilvania 

Intesa SanPaolo Bank