Prima masina

Prima masina

Descriere produs

PROGRAMUL DE STIMULARE A CUMPARARII DE AUTOTURISME NOI


FNGCIMM este mandatat de catre Ministerul Finantelor Publice sa garanteze in numele si in contul statului, creditele pe care institutiile de credit sau institutiile financiare nebancare le pun la dispozitia persoanelor fizice care indeplinesc criteriile de eligibilitate si conditiile Programului in baza unui contract de credit/finantare, in vederea achizitionarii unui autoturism nou, cu respectarea normelor interne de creditare, a prevederilor OUG 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor de aplicare ale Programului.

Tipuri de autoturisme care se pot achizitiona prin Program:   

  • autovehicul clasic cu sistem de propulsie termic (cu motor de ardere interna), avand un pret de achizitie de maxim 50.000 lei, la care se adauga TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie sa asigure un avans de minim 5% din pretul de achizitie al autoturismului;
  • autovehicul hibrid, avand un preț de achizitie de maxim 100.000 lei, la care se adauga TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie sa asigure un avans de minim 25% din pretul de achizitie al autoturismului;
  • autovehicul electric hibrid (plug-in), pretul de achizitie este de maxim 150.000 lei, la care se adauga TVA, iar valoarea avansului minim este de 30% din pretul de achizitie al autoturismului;
  • autovehicul pur electric, pret de achizitie - maxim 150.000 lei, la care se adauga TVA, iar avansul minim este de 30% din pretul de achizitie al autoturismului;

Valoarea garantiei poate fi de maximum 50% din valoarea finantarii, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare.

Garantiile se acorda in limita plafonului alocat finantatorilor si in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit si in normele de garantare ale FNGCIMM.

Garantia emisa de FNGCIMM este expresa, irevocabila si neconditionata, platibila la prima cerere scrisa a institutiei finantatoare.


Garantia se acorda la cererea bancii, dupa aprobarea creditului/finantarii de catre finantator.

FNGCIMM va analiza Solicitarile de Garantare si va verifica indeplinirea criteriilor de eligibilitate si conditiilor conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, pe baza informatiilor furnizate de institutia de credit finantatoare si potrivit reglementarilor proprii.
Cadru legal

Cadru legal

a) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66 din 15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea de Guvern nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 66 din 15.10.2014 privind Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Ordinul nr.99/2015pentru aprobarea formei si continutului contractului de garantare mentionat la art.2 lit.d), ale conventiei mentionate la art.6 si ale înscrisului prevazut la art.9 alin.(1) din OUG nr. 66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru stabilirea nivelului primei de garantare datorata de beneficiarul Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi.

d) H.G. nr. 343 din 30 mai 2019 pentru modificarea unor acte normative in domeniul programelor guvernamentale de garantare in numele si in contul statului, s-a reglementat ca rata dobanzii aplicabila creditelor garantate destinate achizitionarii de autoturisme, sa fie stabilita pe baza indicelui de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), inlocuind astfel calculul ratei dobanzii pe baza indicelui ROBOR la 6 luni.

e) Instructiuni generale privind derularea operatiunilor de garantare pe baza de mandat acordat conform Ordonantei de Urgenta nr. 66/15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autorisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare. Revizia 0, Editia 1, in vigoare pana la data de 22.10.2017 (abrogat)

f) Instructiuni generale privind derularea operatiunilor de garantare pe baza de mandat acordat conform Ordonantei de Urgenta nr. 66/15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autorisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare. Revizia 1, Editia 1, in vigoare de la data de 23.10.2017 (abrogat)

g)     Instructiuni generale privind derularea operatiunilor de garantare pe baza de mandat acordat conform Ordonantei de Urgenta nr. 66/15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autorisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare,  in vigoare de la data 22.08.2019.

Instructiuni generale Program Prima masina in vigoare din 22.08.2019


Ordin nr. 441 privind stabilirea nivelului comisionuluide gestiune si al comisionului de analiza in cadrul programelor Noua casa,Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, IMM INVEST, IMM LEASINGECHIPAMENTE SI UTILAJE


Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Persoanele fizice sunt eligibile in cadrul programului daca, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

  • fac dovada cu factura pro-forma ca achizitioneaza un autoturism nou, care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art.2, lit. a) din OUG nr.66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • fac dovada cu certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent, aflat in termenul de valabilitate la data depunerii solicitarii de garantare, ca nu are restante la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. In cazul in care inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat, certificatele amintite sunt insotite de copiile certificate pentru conformitatea cu originalul a documentelor justificative, care atesta ca aceste debite au fost achitate;
  • fac dovada cu rezultatul consultarii Biroului de Credite emis cu cel mult 10 zile inainte de data transmiterii solicitarii de garantare, ca la data aprobarii finantarii garantate, nu inregistreaza restante la plata altor credite bancare;
  • fac dovada cu documentul de identitate ca la data solicitarii creditului garantat are varsta de minim 18 ani si capacitatea deplina de exercitiu.

IMPORTANT!
- eliminarea obligativitatii beneficiarului ca la data solicitarii creditului garantat sa nu mai fi detinut in proprietate un autoturism - bun nou
- prima de casare, ecobonusul si ecotichetul se pot utiliza pentru justificarea achitarii avansului.

Banci partenere

Banci partenere

Institutiile de credit si institutiile financiare nebancare participante in cadrul Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi.

CEC Bank
Alpha Bank