Investeste in tine

Investeste in tine

Descriere produs

Programul „INVESTESTE IN TINE” este un Program guvernamental care are ca obiect acordarea unui credit persoanelor fizice cu varsta cuprinsa intre 16 si 26 de ani care sunt cuprinse in sistemul de invatamant sau care efectueaza cursuri de specializare autorizate de catre Ministerul Educatiei Nationale, si dupa caz, de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, precum si persoanelor fizice cu varsta cuprinsa intre 26 si 55 de ani care sunt cuprinse in sistemul de invataman sau care efectueaza cursuri de reconversie si/sau specializare profesionala autorizate de catre Ministerul Educatiei Nationale, si dupa caz, de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, pentru o perioada maxima de 10 ani, inclusiv perioada de gratie. Finantatorii pot aproba prelungirea duratei initiale de creditare in conformitate cu normele si procedurile interne proprii, cu incadrarea in durata maxima a finantarii de 10 ani.


Destinatia creditului are in vedere acoperirea nevoilor beneficiarilor si familiilor acestora privind educatia, sanatatea, cultura, sportul si de habitat.


Programul consta in garantarea, in numele si contul statului, a unui credit in valoare de maximum :

- 40.000 lei pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la 26 de ani ; 

- 35.000 lei pentru persoane cu varsta cuprinsa intre 26 si 55 de ani;


exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare, precum si in suportarea dobanzilor si a cheltuielilor adiacente creditului.


Garantia emisa de FNGCIMM in numele si in contul statului acopera maxim 80% din valoarea creditului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul programului in baza contractului de credit.


Garantia este irevocabila, neconditionata, expresa, directa, platibila la prima cerere scrisa a finantatorului, realizata in termenii si conditiile prevazute in contractul de garantare si este garantata cu o ipoteca legala mobiliara asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului si codebitorului/codebitorilor de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente, constituita de beneficiar in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.


Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Beneficiarii Programului sunt cetateni romani, cu domiciliul in Romania ce indeplinesc in principal, cumulativ, urmatoarele conditii:

Tineri cu varsta cuprinsa intre 16 ani si 26 de ani, cuprinsi in sistemul de invatamant sau care efectueaza cursuri de specializare, autorizate de catre Ministerul Educatiei Nationale, si dupa caz, de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. In cazul beneficiarului cu capacitate de exercitiu restransa este necesar acordul reprezentantului legal  si toate inscrisurile care individualizeaza creantele bugetare de plata se emit pe numele reprezentantilor legali care au calitatea de codebitori.


Persoane cu varsta cuprinsa intre 26 si 55 de ani, daca acestea sunt cuprinse in sistemul de invatamant sau efectueaza cursuri de reconversie si/sau specializare profesionala.

Beneficiarul/ocrotitorul legal/codebitorul/codebitorii nu trebuie sa inregistreze intarzieri la plata altor credite bancare/leasinguri mai mari de 30 de zile calendaristice, conform rezultatului consultarii Biroului de credite. In cazul in care exista intarzieri mai mari de 30 de zile calendaristice, se considera indeplinita conditia daca beneficiarul/ocrotitorul legal/codebitorul/codebitorii prezinta Finantatorului documente din care sa reiasa ca au fost achitate respectivele sume restante.


Beneficiarii eligibili vor indeplini si conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor

Documente necesare

Beneficiarul trebuie sa prezinte finantatorului urmatoarele documente:

Adeverinta eliberata de institutia de invatamant sau institutia la care beneficiarul efectueaza cursuri de specializare/reconversie profesionala, din care sa rezulte ca atat institutia cat si cursurile sunt acreditate si autorizate de catre Ministerul Educatiei Nationale si, dupa caz, de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - Anexa nr. 2 ;

Declaratie pe propria raspundere prin care declara ca va utiliza creditul acordat de Finantator numai pentru cheltuielile eligibile prevazute in OUG nr. 50/2018 si ca nu a accesat si nu va accesa un alt credit in cadrul Programului de la un alt Finantator - Anexa nr. 3.


Banci partenere