IMM Invest Romania

IMM Invest Romania

Descriere produs


Programul IMM INVEST ROMANIA este raspunsul guvernului la criza sanitara si economica, in contextul pandemiei COVID-19.

IMM INVEST ROMANIA este destinat sustinerii mediului antreprenorial, facilitand accesul IMM-urilor la finantare, pentru asigurarea lichiditatilor necesare in vederea continuarii activitatii economice, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice.


Pentru anul 2022, plafonul total alocat FNGCIMM este in valoare de 7,5 miliarde lei, din care 2,5 miliarde lei este alocat programului AGRO IMM INVEST. Perioada pana la care se pot face inscrieri este 30 Iunie 2022.


Inscrierea in program se face pe site-ul imminvest.ro


AVANTAJELE CREDITULUI GARANTAT IMM INVEST 

 • Statul poate garanta pana la 90% din valoarea creditelor pe care le accesati la una din bancile partenere!
 • Nu platiti dobanda, comision de garantare sau alte costuri de acordare! Din ajutorul de stat se acopera plata dobanzii datorate de beneficiarii Programului opt luni de la data acordarii creditului, iar  comisionul de administrare si comisionul de risc vor fi subventionate integral pe toata durata de derulare a creditului garantat in cadrul Programului. 
 • Nu platiti comision de rambursare anticipata!
 • Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10.000.000 lei pentru investitii si pana la 5.000.000 lei pentru capital de lucru!


Flyer IMM Invest 2022

Credite pentru capital de lucru

Credite pentru capital de lucru

pentru INTREPRINDERILE MIJLOCII

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari in valoare de  pana la 5.000.000 lei; 
 • garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor;
 • durata finantarii este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 de luni; 
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.


pentru INTREPRINDERILE MICI SI MICRO


Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:


 • finantari pentru capital de lucru de pana la 5.000.000 lei cu procente de garantare de:
 • maxim 90% din valoarea creditului de pana la 1.000.000 lei in cazul intreprinderilor mici si pana la 500.000 lei pentru microintreprindere
 • maxim 80% din valoarea creditului, atat in cazul intreprinderilor mici cat si in cazul microintreprinderilor, care vor sa acceseze credite de pana la maxim 5.000.000 lei
 • durata finantarii este de pana la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 luni;
 • rata dobanzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.
 

Credite pentru investitii

Credite pentru investitii

pentru INTREPRINDERILE MIJLOCII

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente;
 • durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de maxim 18 luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

 

pentru INTREPRINDERILE MICI SI MICRO


Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de: 


 • finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente;
 • durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de max. 18 luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

 

Sumele acordate cu respectarea conditiilor programului nu vor putea fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare.

Cadru legal

Cadru legal

OUG  nr. 110/2017  privind  Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, cu modificari si completarile aduse prin Legea nr. 209/2018, OUG 29/2020, OUG 42/2020 (Schema de ajutor de stat), OUG 48/2020, OUG 89/2020, Legea 75/2020, OUG 98/2020.


Hotararea nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilormici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA (Norme metodologice IMM Invest)  - modificata prin HG 458/2020 si HG 326/2020.


Ordin nr. 1886/2020 din 28 aprilie 2020 modificat prin Ordin nr. 2068/2020 din 26 iunie 2020.


LEGEA nr. 346/2004 privind stimularea Infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii


OUG 143/2020_pentru modificarea OUG nr. 110/2017


OUG 16/2021 


Norme metodologice - HG 422/2021


Ordin nr. 441 privind stabilirea nivelului comisionuluide gestiune si al comisionului de analiza in cadrul programelor Noua casa,Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, IMM INVEST, IMM LEASINGECHIPAMENTE SI UTILAJE


OUG 67/2021


HG 828/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, aprobate prin HG nr. 282/2020


OUG din 30 decembrie 2021 pentru modificarea OUG 110/2017 


HG 206 din data de 15.02.2022 


Ordin MF 196/18.02.2022 - privind aprobarea mecanismului financiarde transfer al sumelor aferente  granturilor cuvenite beneficiarilor incadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activitatii IMM-urilor incontextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetulMinisterului Finantelor Publice — Acțiuni generale catre FNGCIMM, amodelului Conventiei privind implementarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare depiata medie— IMM INVEST ROMANIA, a modelului Conventiei de garantare si plata agranturilor, al contractului de garantare, al inscrisului, precum si pentrustabilirea nivelului comisionului de risc si al comisionului de administrarepentru anul 2020 


Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1886/2020Manualul utilizatorului pentru definitia IMM-urilor


Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului daca la data acordarii creditului indeplineste cumulativ criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 4 din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Beneficiarii eligibili trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate ale institutiei finantatoare si, cumulativ, urmatoarele criterii principale: 

a.  Nu se afla in dificultate si nici in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;

b. Nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;

c. Nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data aprobarii creditului si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P.;, cu exceptia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin si/sau cecuri executate,incepand cu data de 16 martie 2020, pe perioada starii de urgenta, starii de alerta si o luna dupa incetarea acestora.

d.  Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de 100% valoarea finanatarii, proportional cu procentul de garantare. Pentru creditele/liniile de credit destinate finantarii capitalului de lucru se instituie ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la institutia de credit finantatoare, proportionl cu procentul de garantare;

e.  Impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile; 

f.   Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din  sectoarele/ domeniile: activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de investigare si protectie.

Banci partenere

Banci partenere

 Aplica pentru un credit garantat la una din bancile inscrise in programul Imm Invest:

 BANCA TRANSILVANIA

 BCR SA

 CEC BANK SA

 RAIFFEISEN BANK

 BRD GSG

 UNICREDIT BANK

 ALPHA BANK

 INTESA SANPAOLO BANK

 EXIM BANK

 OTP BANK

 GARANTI BANK 

 BANCA ROMANEASCA

 ING BANK

 FIRST BANK

 PATRIA BANK

 LIBRA BANK
 PROCREDIT BANK

 VISTA BANK

 CREDIT AGRICOLE

 TECHVENTURES BANK


Intrebari frecvente

Intrebari frecvente


Ghid de informatii utile IMM Invest


MODELE DE COMPLETARE A DIFERITELOR TIPURI DE DECLARATII IMM 
Cum pot accesa un credit prin IMMInvest ?

Beneficiarul trebuie sa se inregistreze in aplicatia disponibila pe site-ul ww.imminvest.ro si sa completeze online datele de identificare. Aplicatia software va genera automat solicitantului numarul de inregistrare, precum și un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii. Dupa efectuarea verificarii datelor si elementelor inregistrate de potentialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului.

Pot aplica la mai multe banci? 

Da, insa nu simultan. Platforma permite inregistrarea unei noi solicitari, doar cand fluxul initial a fost inchis de catre Banca, fie prin aprobarea, fie prin respingerea cererii anterioare. Dupa trecerea solicitarii in una din cele doua optiuni: “aprobat de banca” ori “respins de banca”, beneficiarul va putea inregistra o noua cerere, logandu-se in contul existent in platforma Imm Invest si reluand procedura de inscriere a unei solicitari.


Daca am obtinut aprobarea de la Banca pentru un credit pot solicita un credit nou la o alta banca?
Legislatia specifica programului permite unui beneficiar sa contracteze unul sau mai multe credite garantate prin Programul IMM Invest, stabilindu-se totodata si o valoare maxima cumulata a acestor finantari, fara restrictii cu privire la posibilitatea ca aceste finantari sa fie contractate de la banci diferite.

Pentru a accesa un nou credit, la o alta Banca trebuie sa va logati in contul creat pe www.imminvest.ro si sa completati un nou formular de inscriere. Reluati procesul urmand aceeasi pasi ca la prima inregistrare. 

Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat,  nu poate depasi 10.000.000 lei/ beneficiar.


SEE MORE


Transparenta

Lista beneficiarilor de Ajutor de Stat in anii 2020-2021 - Programul IMM Invest ROMANIA - OUG 110/2017.


In conformitate cu cerinta expresa prevazuta la art.24, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, aprobate prin HG nr.282/2020, la data de 27.07. 2022 se afiseaza lista cu:


DEBITORII – beneficiari ai programului guvernamental IMM INVEST


Nume si prenume debitor Adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului Numarul si data emiterii titlului de creanta bugetara
Data afisarii anuntului
S.C. SIGMA AGRO-HOLDING SRL Loc. Slobozia, Str. Nordului, Nr. 1, Judetul Ialomita CUI 36529461 RAGPGC_2827/ 20.04.2022 05.05.2022
S.C. DIPAR TRADE SRL Loc. Oradea, Str. Uzinelor, nr. 4, Jud. Bihor, CUI 22850959 RAGPGC_3003/ 29.04.2022 11.05.2022
S.C. SERVAN NORD-TEX SRL Bucuresti, Str. Frumusani nr. 9, bloc 67, scara D, etaj 5, apartament 15, Sector 4, CUI 27833959 RAGPGC_3008/ 02.05.2022 11.05.2022
S.C. SIMTRUCK SRL Sat Sintion, Com. Bors, nr. 9, Jud. Bihor, CUI 29036118 RAGPGC_2866/ 20.04.2022 16.05.2022
S.C. ONISIMI COM SRL Com Scheia, Sat Sfantu Ilie, nr. 347, Jud. Suceava, CUI 4239966 RAGPGC_3253/09.05.2022 19.05.2022
SC STAR IMPEX 95 SRL Sat Boboci, Comuna Dragodana, Tarla 5, Parcela 426, constructia CAD 208-C1, Judetul Dambovita, CUI 17728298 RAGPGC_3341/11.05.2022 24.05.2022
DAC GROUP SRL Loc. Giurgiu, str. Soseaua Portului, nr. 8, Platforma Chimica 1 - parte din hala electroliza 1, jud. Giurgiu, CUI 16321457 RAGPGC 3789/24.05.2022 03.06.2022
S.C. RULOURI DE INCREDERE SRL Bucuresti, Str. Pietei nr. 99, Parter, Camera 2, Sector 1, CUI 38260881 RAGPGC_4224 / 08.06.2022 14.06.2022
S.C. DTR EUROBULL SRL Sat Satulung, Com. Satulung, Nr. 197, Jud. Maramures, CUI 38812080 RAGPGC_4522/21.06.202201.07.2022
S.C. MARIRALU LOGISTICS GROUP SRL Loc. Bucuresti, Bld. Iuliu Maniu nr. 186, bloc E, scara 1, etaj 3, apartament 30, Sector 6, CUI 33083304 RAGPGC_4701/27.06.202206.07.2022
S.C. ZOE ONA PRODUCTION Com. Sinmartin, Sat. Baile Felix , Strada Mica, nr.33, jud. Bihor; CUI 35150370 RAGPGC_5034/06.07.2022 18.07.2022
RO UNIC BUSINESS SRL (fost VENDING MARKET SRL) Loc. Constanta, Str. Caiuti, Nr. 28, Corp 2, Camera 3, Etaj P, Judetul Constanta; CUI 39149114 RAGPGC_5037/06.07.2022 18.07.2022
S.C. IMOTOPCONSTRUCT SRL Loc. Bucuresti, str. Sabinelor, nr. 17, CAMERA 1, ap. 2A, Sector 5, CUI 39239977 RAGPGC_5032/06.07.2022 19.07.2022
S.C.VIKOS CENTER SRL Loc. Timisoara, Str. Mures, nr. 115, sc. B,et. 2, ap. 6, Cam. 1, Jud. Timis,CUI 17298573 RAGPGC_5244/13.07.2022 26.07.2022
S.C. MAX DISTRIBUTION QUALITY SRL Loc. Bucuresti, Str. Pucheni, nr. 107E,Camera 1, Sect. 5 CUI 39173988 RAGPGC_5248/13.07.2022 26.07.2022
MASTER BROADCASTIG SRL Com Bucov, sat Bucov nr 29B, judet Prahova, CUI 39722075 RAGPGC 5400/18.07.2022 27.07.2022


Potrivit prevederilor art.24, alin. 5-7 din Normele metodologice de aplicare a OUG 110/2017 aprobate prin HG 282/2020:
- Titlul de creanta bugetara  se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului;
- Termenul de plata voluntara rezultat din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară;
- Titlul de creanta bugetara  devine titlu executoriu la data expirarii termenului de plata voluntara.