Facilitați la plata acordate in baza OUG 90/2022

Facilitați la plata acordate in baza OUG 90/2022

Descriere produs

OUG nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii este direct implicat in mecanismele financiare ce vor operationaliza facilitățile de suspendare și amânare la plată a obligațiilor de plată a dobânzilor aferente creditelor ipotecare, oferite debitorilor persoane fizice în baza OUG nr.90/2022.

Rolul FNGCIMM este de a garanta creditorilor sumele reprezentand dobanzi amanate la plata si de a prelua riscul neindeplinirii obligatiilor ce le revin debitorilor.

Facilitati

FACILITATILE INTRODUSE PRIN OUG 90/2020

  • Beneficiarul programului „Prima casă”/„Noua casă” afectat financiar de situația gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică și de războiul dintre Rusia și Ucraina poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente creditului acordat în cadrul programului „Prima casă”/„Noua casă”
  • Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/„Noua casă”, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, se stabilește conform opțiunii debitorului și este cuprinsă între minimum o lună și nouă luni.
  • Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eșalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni și se calculează începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor.


MECANISMUL FACILITATILOR DE SUSPENDARE LA PLATA

  • F.N.G.C.I.M.M. este mandatat să acorde garanții în numele și în contul statului român, prin MF, în baza unei convenții de implementare a OUG 90/2022, în calitate de mandant, și F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului român.
  • Creditorul care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi solicită F.N.G.C.I.M.M. emiterea unei scrisori de garanție în numele și în contul statului. F.N.G.C.I.M.M. emite scrisoarea de garanție în baza convenției de garantare încheiate cu creditorul.
  • Creditorul transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de emitere a scrisorii de garanție pentru toate solicitările de suspendare la plata obligațiilor consolidate a facilităților din portofoliul său, însoțită de o situație centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidențiată valoarea totală a scrisorii de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată și a soldurilor acestora, după caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori.
  • În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, F.N.G.C.I.M.M. analizează cererea de executare a garanției și emite o decizie de plată.
Cadru legal

Cadru legal

Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Rambursarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente poate fi suspendată o singură dată, numai pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/„Noua casă”, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv;
  • data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei aprobării de către creditor a solicitării suspendării obligațiilor de plată;
  • nu au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni de la data solicitării suspendării obligației de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată.
Banci partenere

Banci partenere

ALPHA BANK

BCR

BRD

TRANSILVANIA

CEC BANK

CREDIT AGRICOLE

CREDIT EUROPE

EXIM BANCA ROMANEASCA

FIRST BANK

GARANTI BANK

ING BANK

INTESA SANPAOLO

OTP BANK

PATRIA BANK

RAIFFEISEN

VISTA BANK