Reabilitare termică - Cadrul legal


OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 1 iulie 2010.

Hotărârea Guvernului nr.736 din 21iulie 2010 privind aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală.

Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind aprobarea modelului convenţiei de implementare, al contractului de garantare, al convenţiei de fidejusiune şi al înscrisului prevazut la art.15 alin.(3) din OUG nr. 69/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi

în contul statului român în temeiul art.13 alin.(1) din O.U.G. nr.69/2010.

Instructiuni generale nr. 11 privind derularea operatiunilor de garantare pe baza de mandat acordat conform OUG nr. 69/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nivelul comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală este de 0.75%.

 


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii