Programul de garantare a creditelor pt. IMM - Descrierea produsului


Valoarea maximă a unei linii de credit garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. Se acordă pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni.

Garanția emisă de FNGCIMM va fi de maxim 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. Prima de garantare datorată de beneficiarul programului este de 1,99% pe an din valoarea garanției aprobate.

Garanția se va acorda la cererea băncii, după aprobarea liniei de credit de către instituția finanțatoare. FNGCIMM va analiza Solicitările de Garantare și va verifica îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pe baza informaţiilor furnizate de bancă şi a analizei situaţiei economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu normele proprii.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii