Programul de garantare a creditelor pt. IMM - Cadrul legal


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013 și HG nr. 936/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii