Programul de garantare a creditelor pt IMM


Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii este un program multianual, pe o perioadă de 36 luni, de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii prin acordarea de linii de credit pentru capital de lucru, de către finanțatori, cu garanție de stat.

Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanțarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului. Valoarea plafonului de garantare aprobat pentru Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii, este de 2 miliarde lei.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii