Prima masină - Descrierea produsului


FNGCIMM este mandatat de catre Ministerul Finanţelor Publice să garanteze în numele şi în contul statului, creditele pe care instituțiile de credit sau instituțiile financiare nebancare le pun la dispoziția persoanelor fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi condiţiile Programului în baza unui contract de credit/finanţare, în vederea achiziționării unui autoturism nou, cu respectarea normelor interne de creditare, a prevederilor OUG 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare și a normelor de aplicare ale Programului.


Valoarea garanţiei poate fi de maximum 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare.


Garanţiile se acordă în limita plafonului alocat finanţatorilor şi în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit şi în normele de garantare ale FNGCIMM.


Garanția emisă de FNGCIMM este expresă, irevocabilă și necondiționată, plătibilă la prima cerere scrisă a instituției finanțatoare.


Garanția se acorda la cererea băncii, după aprobarea creditului/finanţării de către finanțator. FNGCIMM va analiza Solicitările de Garantare și va verifica îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi condiţiilor conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit finanţatoare şi potrivit reglementărilor proprii.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii