Prima masină - Cadrul legal


a) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66 din 15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărarii de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea și completarea OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

c) Hotarârea de Guvern nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 66 din 15.10.2014 privind Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Ordinul ministrului finanțelor publice şi al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea formei şi conţinutului contractului de garantare menţionat la art.2 lit.d), ale convenţiei menţionate la art.6 şi ale înscrisului prevăzut la art.9 alin.(1) din OUG nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stabilirea nivelului primei de garantare datorată de beneficiarul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

e) Instructiuni generale privind derularea operațiunilor de garantare pe bază de mandat acordat conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 66/15.10.2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autorisme noi, cu modificările şi completările ulterioare.

 © Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii