Prima masină - Beneficiari eligibili


Persoanele fizice sunt eligibile în cadrul programului dacă, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:


- la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere că nu a mai deținut în proprietate un autoturism -bun nou, definit conform prevederilor art.3 pct. 2 din OG 27/2011;
- nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul general consolidat;
- nu înregistrează restanțe la plata altor credite bancare;
- la data solicitării creditului garantat au vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu.

© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii