OUG 43/2013


FNGCIMM garanteaza creditele pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi a fermierilor.
Pot accesa garantiile acordate fermele de familie definite ca exploataţii agricole aparţinând persoanelor fizice în calitate de producători agricoli individuali înregistraţi în Registrul exploataţiilor agricole sau înregistraţi ca persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, înfiinţate potrivit legislaţiei în vigoare, care produc pentru consumul propriu, iar, după caz, comercializează surplusul.

Garanția se acordă pentru:
- Credite destinate achiziţionării de terenuri agricole;
- Credite acordate fermierilor pentru finanţarea investiţiilor în domeniul agricol şi a producţiei agricole;
- Microcredite acordate fermelor de familie pentru realizarea investiţiilor ȋn domeniul agricol, de până la 15.000 de Euro/beneficiar, precum şi pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea producţiei agricole de până la 25.000 de Euro/beneficiar.

Garanţia FNGCIMM poate fi în procent de până la:
- 50% din valoarea creditului acordat pentru achiziţia de terenuri agricole.
- 80% din valoarea creditului acordat pentru finanţarea investiţiilor în domeniul agricol şi a producţiei agricole.

© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii