OG 20/2013


FNGCIMM garanteaza creditele de investitii necesare realizarii proiectelor cofinantate din FEADR si scrisorile de garantie bancara necesare pentru încasarea avansurilor pentru solicitantii privati care prezinta contracte de finantare incheiate cu AFIR.

Pot accesa garantiile acordate beneficiarii eligibili ai măsurilor finanțate din PNDR:
- 121 "Modernizarea exploataţiilor agricole"
- 123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole forestiere"
- 312 "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi"
- 313 "Încurajarea activităţilor turistice"
si beneficiarii privați ai axei LEADER.

Fondul garanteaza pana la 80% din valoarea finantarii.

© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii