Legea 218/2005


FNGCIMM garantează creditele beneficiarilor publici accesate pentru realizarea proiectelor de infrastructură rurală, tehnico-edilitară şi drumuri forestiere.
Garanţia se acordă la solicitarea instituţiei finanţatoare, beneficiarul trebuie să se încadreze în condiţiile de eligibilitate ale finanţatorului.

Beneficiari eligibili: Consiliile locale şi Asociaţii ale consiliilor locale;

Caracteristicile garanţiei: Garanţia acoperă până la 100% în cazul creditelor bancare acordate beneficiarilor publici pentru cofinanţarea proiectelor finanţate din FEADR şi până la 80% în cazul beneficiarilor publici ai FEGA.

© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii