Infrastructură - Întrebări frecvente


Care sunt avantajele accesarii acestui program?

 

Avantaje  conferite de accesarea programului de sprijin:

 • Facilitarea obţinerii unei finanţări pentru proiectul finanţat din instrumentele structurale ale Uniunii Europene;
 •  
 • Costurile aferente finanţării sunt mai scăzute datorită garanţiei de stat;
 •  
 • Beneficiarii nu datorează primă de risc pentru garanţia acordată de stat;
 • Perioada de acordare a finanţării şi perioada de graţie se stabilesc de comun acord cu finantatorul;
 •  
 • Finanţatorul are obligaţia de a asigura o perioadă de tragere a sumelor aferente împrumutului de maximum 4 ani;
 • Finanţatorii nu percep comision de neutilizare şi comision de rambursare anticipată;
 • Contractele de credit încheiate cu beneficiarii Programului de sprijin nu pot conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia;
 • Pe toată durata de valabilitate a garanţiei, modificările contractelor de credit prin acte adiţionale nu pot aduce atingere condiţiilor Programului de sprijin.

 


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii