Infrastructură - Documente necesare


Fondul acordă garantia in numele si contul statului in doua etape:


I. Eliberarea unui acord de principiu privind emiterea garantiei (urmat de emiterea ulterioară a garantiei efective);

II.  Emiterea directa a garantiei.


Prima etapa nu este obligatorie in vederea obtinerii garantiei Fondului.

 

I.Acordul de principiu privind emiterea garantiei se face la cererea beneficiarului, completată pe formularul din Anexa nr.1. din  Conditiile generale privind derularea operatiunilor de garantare pe baza de mandat, acordat conform OUG nr. 9/2010.
Solicitarea beneficiarului se depune la sediul central al FNGCIMM sau la una dintre sucursalele ori reprezentanţele acestuia.


Documentaţia care trebuie să însoţească solicitarea de obtinere a acordului de principiu este următoarea:

a) notificarea autorităţii de management sau a organismului intermediar vizând aprobarea proiectului propus spre finanţare ori contractul de finanţare încheiat cu o autoritate de management sau un organism intermediar ori memorandumul de finanţare în cazul proiectelor finanţate din Programul ex-ISPA, toate anexele şi actele adiţionale/amendamentele, după caz, în copii certificate de beneficiar pentru conformitate cu originalele.

b) certificatul de inregistrare fiscala a beneficiarului, in copie certificata de acesta pentru conformitate cu  originalul;

c) ordinul de plata sau chitanta prin care a achitat comisionul de analiza, in copie certificata de beneficiar pentru conformitate cu  originalul.

 

Conform art. 4  si 5 din Ordinul nr. 820/2010 al Ministerullui Finantelor Publice,  Fondul percepe un comision unic de analiza in suma de 500 lei.

 

Nivelul comisionului de gestiune se stabileste periodic prin ordin al Ministerului Finantelor Publice.

 

Documente necesare© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii