Infrastructură - Cadrul legal


Ordonanţă de urgenţă nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României cu modificarile si completarile ulterioare;


H.G. nr. 175/2010 pentru aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin şi criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească finanţate din instrumente structurale ale Uniunii Europene alocate României, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Conditii generale privind derularea operatiunilor de garantare pe bază de mandat, acordat  conform OUG nr. 9/2010


O.M.F.P. nr. 820/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene, alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art.8 din OUG nr.9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin;

 © Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii