Infrastructură


 Autorități publice

Conform OUG 9/2010, FNGCIMM poate acorda garantii si pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, avand ca obiectiv facilitarea absorbtiei instrumentelor structurale, prin garantarea creditelor contractate de catre beneficiarii acestor fonduri in vederea asigurarii contributiei proprii la finantarea proiectelor.

 

Beneficiarii Programului de sprijin pot fi unitati administrativ-teritoriale sau institutii de invatamant superior de drept public acreditate ori institutii de cercetare-dezvoltare de drept public certificate prin clasificare la nivelurile A+, A, A-,  care implementeaza proiecte finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene si operatori regionali de servicii de alimentare cu apa si canalizare care implementeaza proiecte finantate in cadrul axei prioritare nr.1 din Programul operational sectorial ”Mediu” cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:

-solicitantii Prgramului de sprijin au incheiat un contract de finantare cu o autoritate de management sau un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicita sprijin sau au calitatea de beneficiari finali ai unui proiect aprobat in baza unui memorandum de finantare ISPA incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana;

-proiectele pentru care se solicita sprijin sunt promovate in urmatoarele domenii: infrastructura rutiera, infrastructura de energie, infrastructura de alimentare cu apa, canalizare si tratarea apelor uzate, infrastructura pentru managementul deseurilor, infrastructura destinata educatiei si cercetarii-dezvoltarii, infrastructura tehnologica de cercetare si dezvoltare stiintifica, infrastructura in domeniul sanatatii, infrastructura in domeniul asistentei sociale, precum si infrastructura de turism care nu intra sub incidenta ajutorului de stat;

-proiectele pentru care se solicita sprijin trebuie sa prevada realizare de lucrari si/sau achizitie de echipamente, intr-o proportie de cel putin 50% din valoarea eligibila a proiectului.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii