Indicatori de prudenţialitate


Pentru asigurarea unei administrări în condiţii de siguranţă şi prudenţialitate a resurselor financiare de care dispunem, respectăm normele BNR pentru instituţiile financiare nebancare şi normele proprii privind cerinţele prudenţiale care stabilesc: expunerea maximă a FNGCIMM SA - IFN pe o bancă, expunerea maximă faţă de un singur debitor, nivelul minim de solvabilitate, nivelul minim de lichiditate, administrarea resurselor şi plasamentelor Fondului.

Expunerea maximă a FNGCIMM SA - IFN faţă de o bancă
nu poate depăşi 40% din plafonul de garantare al Fondului.

În accepţiunea Fondului, „Expunerea” reprezintă angajamentele asumate de Fond faţă de o singură bancă/finanţator, indiferent dacă este efectivă sau potenţială, evidenţiată în bilanţul contabil sau în afara bilanţului, decurgând din acordurile de colaborare încheiate de către Fond cu banca/finanţatorul respectiv.

Expunerea fata de un singur client IMM este definită ca raport între valoarea totală a garanţiilor şi/sau finanţărilor acordate acestuia şi nivelul fondurilor proprii ale Fondului. Nivelul unei expuneri mari (definită ca fiind expunerea netă faţă de un singur client IMM a cărei valoare reprezintă cel puţin 5% din capitalurile proprii ale Fondului) nu poate depăşi 10% din valoarea capitalurilor proprii ale Fondului. Valoarea totală a expunerilor mari (expunere maximă agregată) nu poate depăşi valoarea totală a fondurilor proprii.

Nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport între capitalurile proprii şi totalul activelor şi a elementelor în afara bilanţului, ponderate în funcţie de gradul lor de risc, este
de 15%.

Nivelul minim de lichiditate, se determină în funcţie de scadenţele creanţelor şi angajamentelor Fondului. Se calculează ca raport între lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadenţă. Limita minimă a a acestui indicator a fost stabilită la valoarea de 1.

Lunar, Consiliul de administraţie analizează raportul privind încadrarea în nivelurile indicatorilor de prudenţialitate.
Pentru garanţiile şi finanţările acordate, Fondul constituie provizioane de risc conform normelor proprii elaborate pe baza reglementărilor în materie de provizioane adoptate de BNR.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii