Garantii standard - Descrierea produsului


Fondul acordă garanții pentru orice tip de finanțări/instrumente de finanțare, destinate atât creditelor de investiții, cât și creditelor pentru finanțarea capitalului de lucru.

Procentul maxim de garantare este de maxim 50% din valoarea creditelor acordate pentru finanţarea activităţii curente și de maxim 80% din valoarea finanțărilor acordate pentru realizarea de investiții.

Valoarea maximă a unei garanții este de 2,5 milioane de Euro, fără a depăsi limita maximă de expunere față de grup.
Pentru garanția acordată, finanțatorul datorează un comision de garantare, calculat de Fond în funcție de categoria de risc în care se încadrează beneficiarul.

Cum se obține garanția FNGCIMM?
1) IMM-ul depune la banca finanţatoare documentaţia de credit;
2) Dacă Banca, în urma analizei documentaţiei de credit consideră că proiectul este viabil, dar IMM-ul nu are suficiente garanţii materiale, solicită Fondului emiterea unei garanţii;
3) Fondul analizează solicitarea de garantare și documentația anexata. După verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și efectuarea unei analize economico-financiare, Fondul aprobă garanţia și emite scrisoarea de garantare;
4) În baza garanției Fondului, Banca semnează contractul de credit cu IMM-ul.


Termenul de analiză şi aprobare a garanţiilor este de maxim 10 zile lucrătoare.

Pentru analiza solicitărilor de garantare nu va trebui să plătiţi comision de analiză a dosarului sau alte comisioane.
Garanţia noastră poate fi acordată și pentru societăţile nou înfiinţate!

Garanțiile aferente finanțărilor contractate de întreprinderile mici și mijlocii de la bănci și instituții financiare nebancare pot fi contragarantate de către Fondul Român de Contragarantare în baza Normelor de contragarantare.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii