Garantii standard - Beneficiari eligibili


Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile mici și mijlocii definite potrivit Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (societăţi comerciale, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, societăți agricole și cooperative agricole care desfașoară activități economice), cu completările şi modificarile ulterioare, inclusive start-up-uri care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în convențiile de colaborare încheiate cu Finanțatorii.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii