Garanţii plafon - Descrierea produsului


FNGCIMM acordă garanții pentru orice tip de finanțare / instrumente de finanțare. Valoarea garanţiei este de maxim 1.600.000 lei, respectiv 400.000 euro pentru garanțiile în valută, fără a depăsi limita maximă de expunere față de grup de 2,5 milioane euro.

Procentul maxim de garantare a creditelor este de 80% din valoare, indiferent de tipul finanțării (investiții sau capital de lucru).

Valoarea unei garanţii individuale este prevăzută în convențiile încheiate cu fiecare bancă în parte, deci diferă de la un finanțator la altul.

Perioada de valabilitate a garantiei este corelată cu durata creditului și se acordă în aceeași monedă în care se aprobă finanțarea. Dacă doriţi să utilizaţi un credit pe termen scurt comisionul reprezintă un procent din volumul garanţiei acordate şi va fi încasat într-o singură tranşă la momentul acordării garanției.

Pentru creditele pe termen mediu sau lung comisionul reprezintă un procent din soldul anual al garanției acordate. Avantajul dumneavoastră constă în încasarea anuală a comisionului şi nu integral la momentul acordării garanției.

Pentru analiza solicitărilor de garantare nu va trebui să plătiţi comision de analiză a dosarului sau alte comisioane. Garanţia noastră poate fi acordată și pentru societăţile nou înfiinţate!


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii