Garanţii plafon - Beneficiari eligibili


Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile mici și mijlocii, definite potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea inființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare (societăţi comerciale, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, societăți agricole și cooperative agricole care desfășoară activități economice), inclusiv start-up.

Cum se obține garanția FNGCIMM?

1. IMM-ul depune la banca finanţatoare documentaţia de credit;
2. Banca aprobă finanțarea și transmite Fondului prin intermediul aplicației web dosarul de garantare;
3. Fondul analizează solicitarea de garantare, iar garanția intră în vigoare la includerea în plafonul;
4. În baza garanției FNGCIMM, Banca semnează contractul de credit cu IMM-ul.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii