Fonduri Europene


 

GARANTAREA CREDITELOR DESTINATE FINANŢĂRII PROIECTELOR COFINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

 

Valoarea garanţiei - maxim 2.500.000 EUR /echivalentul în lei, la cursul de schimb BNR valabil în data aprobării garanţiei.

 

Beneficiari eligibili:

Poate beneficia de garanţia Fondului orice microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie care urmează să realizeze investiţii cofinanţate din fonduri europene nerambursabile şi îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate:

a) Are statut juridic de IMM dovedit,  în condiţiile Legii nr. 346/2004  cu modificarile si completari ulterioare,  cu declaraţia pe propria răspundere;

 

b) Are încheiat un contract de  finanţare cu Organismul de Implementare/Autoritatea de Management;

 

c) Se incadreaza in cerintele normelor de finantare/garantare ale Finantatorului/FNGCIMM.

 

 

Procentul de garantare este de maxim:

80% din valoarea finanţărilor destinate implementării proiectelor cofinanţate din fonduri europene nerambursabile.

 

Plata garanţiei se face în termen de 90 zile calendaristice de la primirea Cererii de plată transmisă de Bancă.

 

Avantaje:

-     Accesarea rapidă a  garanţiilor (2-3 zile lucrătoare)

-     Acordarea garanţiilor de valori mari (până la 2,5 mil. EUR/echivalentul în lei)

-    Comision de garantare redus faţă de garanţiile pentru finanţari, altele decât cele din fonduri structurale

 


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii